Youtube gibi yasaklı birçok siteye bu programı kurduktan sonra girebilirsiniz