Gıda fiyatlarında istikrarın sağlanmasına yönelik olarak kurulması gündeme gelen erken uyarı sistemi konusundaki çalışmalarla ilgili adım atıldı.

Gıda fiyatlarındaki seyri izleyerek, fiyatlarda istikrarı sağlamak için gerekli tedbirleri almakla göre Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) çalışmalarını sürdürüyor.

Gıda Komitesi?nin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında yaptığı son toplantıda alınan kararlar, komitenin sekretaryasını üstlenen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklandı.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi?nin (Komite) Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında yaptığı toplantıya ilişkin özet bilgi verilen açıklamada, şöyle denildi:

?Gıda ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu desteklemek üzere kurulması öngörülen Erken Uyarı Sistemine ilişkin çalışmalarda gelinen aşama değerlendirilmiştir. Sistemin kurulmasına ilişkin çalışmaların Merkez Bankası ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı eş güdümünde yürütülmesi; bu çerçevede, teknik altyapının en kısa sürede tamamlanması kararlaştırılmıştır.

[ucluhaber]