İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
MEYERHOLD VE BİOMEKANİK OYUNCULUK
A)MEYERHOLD’UN SANAT YAŞAMINA BAĞLI OLARAK TİYATRO EVRELERİ
1)DEVRİM ÖNCESİ(1902-1917)
a)Stilizasyon
b)Grotesk
2)DEVRİM SONRASI(1917-1940)
B)BİOMEKANİK OYUNCULUK
SONSÖZ
KAYNAKÇA

http://www.forumfood.org/zyr/indir.p...1fde0f49ca.doc