Arkadaşlar e.coli ve koliform analizleri için chromocult besiyerini kullanıyorum ancak bir türlü katılaşmıyor.
Su banyosunda steril ediyorum siz hangi katı besiyerlerini kullanıyorsunuz