Bu Yönetmeliğin amacı, Millî EğitimBakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösterenyemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin özelhijyen şartlarına, gıda güvenilirliğine ve resmî kontrolüne ilişkin kurallarıbelirlemektir. 5 şubatta 2013'te güncellenmiştir.