1.1. Ölçmenin Tanımı ve Önemi
Bilinen bir değerle bilinmeyen bir değerin kıyaslanmasına ölçme adı verilir.Makine parçalarının veya yapılan herhangi işin görevini yapabilmesi için istenen ölçülerde olması gerekir. Bu amacın gerçekleşmesi içinde imalat sırasında ve sonrasında parçaların ölçülmesi gerekir.
1.2. Ölçme Çeşitleri
Doğrudan (direkt) Ölçme: Ölçü takımları ile yapılan ölçmedir. Bu ölçme işleminde ölçü, ölçme takımından doğrudan okunur.
Dolaylı Ölçme: Bu işlemde ölçü aleti belli bir kıyaslama parçasına ayarlanır. Ölçme kıyaslama parçasına göre yapılır. Örneğin pergel ile iç ve dış çap kumpasları ile mastarlar ile ölçme gibi.
1.3. Ölçmeyi Etkileyen Faktörler
 Ölçü aletinin hassasiyeti
 Ölçme işlemi yapılan ortamın, ölçü aletinin, ölçülen parçanın ısısı
 İşin hassasiyeti
 Ölçülecek iş parçasının fiziksel özelliği
 Ölçme yapılan yerin ışık durumu
 Ölçme yapan kişiden kaynaklanan faktörler
 Ölçme yapan kişinin bigisi
 Bakış açısı
 Ölçme yapan kişinin ruhsal durumu
1.4. Uzunluk Ölçü Sistemleri
1.4.1. Metrik Sistem
Bu ölçü sisteminde birim metredir. (m) harfi ile simgelendirilir. Makina ve metal teknolojilerinde metrenin as katları kullanılır. 10 m,100 cm,10 mm gibi gösterilir.Ölçme , Kontrol, Markalama vs. hakkında bilgiler.

http://www.forumfood.org/zyr/indir.php?file=7dc434f007.doc