Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ege Denizi'nde yer yasakları kapsamında Balıkesir'in Edremit İlçesinde yapay resif bloklarının bulunduğu noktaları su ürünleri avcılığına yasakladı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ kapsamında "balık boyu" tanımı da değiştirilirken yani tanım, "Ölçülen metoda göre toplam boy veya çatal boy olarak yapılan balık boyu ölçümünü, tam boy; ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu, çatal boy; alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluğu" olarak belirlendi.

Ege Denizi'nde yer yasakları kapsamında ise Balıkesir'in Edremit İlçesinde yapay resif bloklarının bulunduğu "(39° 34.113' N - 26° 46.922' E), (39° 33.951' N - 26°46.928' E), (39° 33.924' N - 26° 47.800' E), (39° 34.083' N - 26° 47.621' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda" su ürünleri avcılığı yasaklandı.

Tebliğ ile avlanılabilir ton (orkinos) balığının asgari boyu ise 115 cm olarak belirlendi. Bu oran kılıç balığı için ise 125 cm olarak belirlendi., 8 kg'dan az veya 75 cm'den küçük olan ton balıklarının avlanması yasaklandı.

-GIRGIR AĞLARIYLA 25 HAZİRAN-25 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA ORKİNOS AVCILIĞI YAPILAMAYACAK-

Tebliğe göre, gırgır ağlarıyla 25 Haziran-25 Mayıs tarihleri arasında orkinos avcılığı yasaklandı. Bu tarih daha önce 15 Haziran-15 Mayıs olarak uygulanıyordu. Ayrıca, avcılığın serbest olduğu dönemde, av kotasını dolduran gemilerin, en geç 72 saat içinde, balıkçı barınaklarına çekilmesi ve en yakın il veya ilçe müdürlüklerinin bilgilendirilmesi zorunlu olacak.

30 kg'dan daha az ağırlığa sahip veya çatal boy olarak 115 cm'den küçük orkinosların avlanması, gemide bulundurulması, gemiden gemiye aktarılması, karaya çıkarılması, nakliyesi, depolanması, satılması ya da satış için teşhir edilmesi yasaklandı. Ancak, 8-30 kg veya 75-115 cm arasındaki orkinoslar için en fazla yüzde 5 oranında istisna tanınabilecek.

Orkinos avcılığında avlanan balıkların miktar tahmininin hesaplanmasında; hem taşıma gemisi yedeğindeki kafese transferde hem de çiftlikteki kafese yapılacak transfer esnasında Bakanlıkça belirlenen oranda balıkların öldürülmesi suretiyle veya görüntüleme ve tahmin edebilmeye imkan tanıyan teknolojik özellikteki cihaz ve yöntemlerin kullanılması suretiyle miktar tahmini hesaplaması yaptırılacak. Video kayıtlarına ilişkin asgari standartlar Bakanlıkça belirlenecek.

Orkinos avcılık izni verilmiş gırgır gemilerinde, ICCAT Bölgesel Gözlemcisi'nin av süresince gemide bulundurulması ve görevini yerine getirebilmesi için gerekli her türlü kolaylığın sağlanması zorunlu olacak.

Yakalanan canlı orkinosların çiftliklere transferinin, mücbir sebepler hariç olmak üzere, 15 Ağustos tarihinden önce sonuçlandırılması zorunlu olacak.

-TOMBİK VE TULİNA'YA İLİŞKİN DÜZENLEMLER DE BELİRLENDİ-

Yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) avcılığına ilişkin düzenlemelerde Tebliğ kapsamında belirlendi. Buna göre, gırgır ağları ve diğer avlanma araçları ile avcılığın serbest olduğu yer ve zamanda, bu avlanma araçları ile yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı serbest olacak.

Ülke karasularında gırgır ağları ile avcılığın yasak olduğu zamanda; Akıncı Burnu (36° 18.456' N - 35° 46.745' E) ile Ceyhan Nehrinin denizi döküldüğü yer (36° 34.101' N - 35° 33.385' E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan İskenderun Körfezi hariç olmak üzere; Suriye sınırı ile Datça Yarımadası İskandil Burnu (36° 42.627' N - 27° 21.721' E) arasında kalan alanda, kıyıdan itibaren 6 millik mesafe dışında, gırgır ağları ile yazılı orkinos, tombik) ve tulina avcılığı dönem boyunca serbest olacak.

Bu türleri avlayacak balıkçı gemileri için avcılık "İzin Belgesi"nin alınması, 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasındaki dönemde avlanan ürünlerin Tebliğ'de belirtilen yerlerden karaya çıkarılması zorunlu olacak. Bakanlıkça, bu yerlere ilave karaya çıkış noktaları belirlenebilecek.

-1 OCAK 2014'E KADAR İSTİSNALAR DEVAM EDECEK-

Tebliğ kapsamında, kıyılardan teknesiz olarak balık avcılığında mamun, sulines gibi yem amacı ile kullanılacak su ürünlerini toplayacaklarla ilgili hususlar da belirlendi. Buna göre, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yem amacı ile kullanılacak su ürünlerini toplayacakların istihsalde bulunacakları yerdeki il müdürlüğüne başvurarak, gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkeresi alması zorunlu olacak.

Balık yemi için kullanılacak su ürünleri ile bu ürünlerin toplanacağı alanlar ve toplanma yöntemi il müdürlüklerince belirlenecek. Belirlenen ürünler ile yerler dışındaki alanlardan ürün toplanması yasak olacak. İl müdürlükleri günlük toplanacak miktar, yöntem ve zamana ilişkin hususlarda düzenleme yapmaya yetkili olacak.

Projeye dayalı olarak kiraya verilen göletlerde yapılacak ticari amaçlı su ürünleri avcılığı, 1 Mart 2014 tarihinden itibaren su ürünleri ile ilgili zaman, boy ve tür bakımından getirilen düzenlemelere tabi olacak. 1 Ocak 2014 tarihine kadar ise zaman, boy ve tür bakımından bu kapsamda verilen istisnalar devam etmekte olup, elde edilecek su ürünlerinin nakli ve pazarlaması için il/ilçe müdürlüklerinden Tebliğ'de yer alan "Menşe Belgesi"nin alınması zorunlu olacak.