3 sonuçtan 1 ile 3 arası
Ağaç Şeklinde Aç2Beğeni
 • 2 gönderen luya

Konu: Otel İşletmeciliğinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları

 1. #1
  luya çevrimdışı Üyelik tarihi: 12.05.2008 Son online zamanı: 18.06.2019

  Mesajları
  7
  Konuları
  7
  Eklentileri
  6
  Kredisi
  305
  Harcanan
  29
  Kalan
  276

  Standart Otel İşletmeciliğinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları

  : Otel İşletmeciliğinde Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları
  : Pdf
  : Ramazan USTA

  1.1. İŞLETME .. 4
  1.2. YÖNETİM. 6
  1.3. YEŞİL İŞLETMECİLİK VE YEŞİL YÖNETİM 11
  1.3.1. Yeşil İşletmecilik (Çevreye Duyarlı İşletmecilik)... 11
  1.3.1.1. Yeşil İşletmecilik Anlayışının Gelişimi 12
  1.3.1.2. İşletmeleri Çevreye Duyarlı Olmaya İten Sebepler. 14
  1.3.2. Yeşil Yönetim (Çevreye Duyarlı Yönetim). 15
  1.3.2.1. Yeşil Yönetim Anlayışının Gelişimi ... 17
  1.4. ÇEVRE18
  1.4.1. Organizasyon Teorisi açısından Çevre.. 20
  1.4.2. Stratejik Yönetim Açısından Çevre. 21
  1.4.3. Sosyal Sorumluluk Açısından Çevre. 22
  1.5. ÇEVRE BOYUTU. 22
  1.6. ÇEVRESEL SORUNLAR (ÇEVRESEL ETKİ) . 25
  1.6.1. Hava Kirliliği. 28
  1.6.2. Su Kirliliği ... 30
  1.6.3. Toprak Kirliliği.. 32
  1.6.4. Gürültü Kirliliği. 34
  1.6.5. Flora ve Fauna ... 35
  1.6.6. Görüntü Kirliliği 36
  1.6.7. Doğal ve Kültürel Alanların Tahribi . 36
  1.7. ÇEVRESEL ETKİLERİN (SORUNLARIN) NEDENLERİ. 37
  1.7.1. Nüfus Artışı . 37
  1.7.2. Sanayileşme . 38
  1.7.3. Kentleşme 39
  1.7.4. Tarım . 40
  1.7.5. Enerji .40
  1.7.6. Katı Atıklar.. 41
  1.8. ATIK YÖNETİMİ . 42
  1.8.1. Azaltma..43
  1.8.2. Yeniden kullanım 44
  1.8.3. Geri dönüşüm 44
  1.8.4. Geri kazanma.44
  1.8.5. Atık Bertarafı. 44
  1.8.6. Rehabilitasyon ...45
  1.9. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 45
  1.10. ÇEVRE PERFORMANSI . 45
  1.11. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 45
  1.12. HİZMET KALİTESİ ... 45
  1.13. HİZMET KALİTESİNİN BOYUTLARI .. 46
  1.14. SOSYAL SORUMLULUK. 48
  1.15. TURİZM İŞLETMESİ. 49
  1.16. OTEL VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 50
  İKİNCİ BÖLÜM
  OTEL İŞLETMELERİNDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ÇYS)
  2.1. OTEL İŞLETMELERİ 52
  2.2. OTEL İŞLETMELERİNİN SINIFLANDIRILMASI 53
  2.2.1. Amerika’da Otel İşletmelerinin Sınıflandırılması ... 54
  2.2.1.1. Ticari Oteller ...55
  2.2.1.2. Havaalanı Otelleri.. 55
  2.2.1.3. Kongre Merkezleri.55
  2.2.1.4. Ekonomik Oteller ..56
  2.2.1.5. Suit Oteller.56
  2.2.1.6. Uzun Süreli Konaklama Yapılan Oteller... 56
  2.2.1.7. Casino Otelleri.57
  2.2.1.8. Resort Oteller...57
  2.2.1.9. Yatak ve Kahvaltı Otelleri. 58
  2.2.2. Avrupa’da Otel İşletmelerinin Sınıflandırılması . 58
  2.2.3. Türkiye’de Otel İşletmelerinin Sınıflandırılması 59
  2.2.1.1. Bir Yıldızlı Oteller. 60
  2.2.1.2. İki Yıldızlı Oteller . 61
  2.2.1.3. Üç Yıldızlı Oteller . 61
  2.2.1.4. Dört yıldızlı oteller 61
  2.2.1.5. Beş yıldızlı oteller.. 62
  2.3. OTELLERDE MAVİ BAYRAK UYGULAMALARI ... 63
  2.3.1. Mavi Bayrak Başvurusu 65
  2.3.2. Mavi Bayrak Ödülünün Süresi ve Kapsamı 66
  2.3.3. Mavi Bayrak Ödüllü Plaj ve Marinaların Denetimi 66
  2.3.4. Mavi Bayrak Kriterleri .. 66
  2.3.4.1. Plajlar için Mavi Bayrak Kriterleri 66
  2.3.4.2. Marinalar İçin Mavi Bayrak Kriterleri 67
  2.4. ÇEVRE YÖNETİM STANDARTLARI . 68
  2.4.1. Çevre Yönetimi Standartlarının Gelişimi 68
  2.4.2. Çevre Yönetiminin Arkasındaki İtici Kuvvetler . 76
  2.4.2.1. Yasalar ve Uygulamalar 76
  2.4.2.2. İlgili Tarafların Baskısı, Bilinç, İmaj ve İtibar 77
  2.4.2.3. Rekabet edebilirlik.79
  2.4.2.4. Finans ..81
  2.4.2.5. Sosyal Sorumluluk Anlayışı 82
  2.4.3. Çevre Yönetiminde Kullanılan Araçlar. 83
  2.4.3.1. Çevre Yönetim Sistemi Standartları 83
  2.4.3.2. Eko-Yönetim ve Denetim Planı (EMAS).. 87
  2.4.3.3. AB Çevre Etiketi (Eco-Label) . 89
  2.4.3.4. Eko-Audit Sistemi (İşletmelerin Ekolojik Yönden Teftişi). 89
  2.4.3.5. Çevresel Etki Değerlemesi (ÇED). 90
  2.5. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ MODELİ 91
  2.6. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ GEREKLİLİKLERİ 93
  2.6.1. Genel Şartlar 93
  2.6.2. Çevre Politikası . 94
  2.6.3. Planlama 96
  2.6.3.1. Çevre Boyutları 97
  2.6.3.2. Yasal ve Diğer Şartlar.. 99
  2.6.3.3. Amaçlar, Hedefler ve Program/Programlar... 101
  2.6.4. Uygulama ve Faaliyetler 103
  2.6.4.1. Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk ve Yetki... 103
  2.6.4.2. Uzmanlık, Eğitim ve Farkında Olma. 105
  2.6.4.3. İletişim. 106
  2.6.4.4. Dokümantasyon...107
  2.6.4.5. Dokümanların Kontrolü... 108
  2.6.4.6. Faaliyetlerin Kontrolü .109
  2.6.4.7. Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale... 110
  2.6.5. Kontrol Etme ...112
  2.6.5.1. İzleme ve ölçme... 112
  2.6.5.2. Uygunluğun Değerlendirilmesi ... 112
  2.6.5.3. Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet ve Önleyici Faaliyet 113
  2.6.5.4. Kayıtların Kontrolü ... 115
  2.6.5.5. İç Tetkik... 116
  2.6.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi . 117
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  OTEL İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARI
  ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI .. 119
  3.2. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI.. 119
  3.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ . 120
  3.4. ARAŞTIRMANIN TAŞIDIĞI SINIRLILIKLAR... 121
  3.5. ARAŞTIRMA BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ .. 122
  3.5.1. Otellerle İlgili Genel Nitelikli Bulgular 122
  3.5.2. Otellerin ÇYS ve Çevresel Duyarlılık Kapsamındaki Faaliyetleri İle İlgili
  Elde Edilen Bulgular125
  3.5.2.1. ÇYS Belgelendirme Süreci 125
  3.5.2.2. Mavi Bayrak Uygulaması 128
  3.5.2.3. ÇYS Alınmasını Etkileyen Faktörler. 129
  3.5.2.4. ÇYS’nin Organizasyon Yapısındaki Yeri . 130
  3.5.2.5. ÇYS Sürecini Zorlaştıran ve Kolaylaştıran Unsurlar 131
  3.5.2.6. ÇYS’nin Etkinliğini Artıran Unsurlar . 132
  3.5.2.7. ÇYS’ne İlişkin Maliyet ve Bütçeleme. 133
  3.5.2.8. Çevreye Duyarlı Bir İşletme Kültürü Oluşturulmasında Tepe
  Yönetimin Rolü ve Motivasyon Araçları134
  3.5.2.9. Tedarikçilerle Olan İlişkiler... 136
  3.5.2.10. Çevresel Sorunlar 137
  3.5.2.11. ÇYS Planlaması... 139
  3.5.2.12. Yeşil İşletme ve Yönetim Uygulamaları . 140
  3.5.2.13. Belgelendirmenin Olumlu ve Olumsuz Yönleri.. 143
  3.5.2.14. Çevre Alanındaki Farklı Uygulamalar ve Ödüller 145

  Dünyadaki bütün canlılar var oldu olalı, temel gereksinimlerini, doğayla yaptıkları mücadeleler sonucunda elde ederek doğa kaynaklarını cömertçe kullanarak gelişimlerini sürdürmüşlerdir. Dolayısıyla doğadaki büyük, küçük hiçbir canlı tek başına bulunmaz. Diğer hiçbir canlının bulunmadığı, belli fiziksel-kimyasal koşulların karşılanmadığı bir ortamda var olamaz. Canlının bulunduğu yerdeki fiziksel-kimyasal koşullar ve diğer canlılar o canlının çevresini oluşturur. Ekolojik anlamda çevre sözcüğü, bireyle ilişkili canlı cansız her şeyi kapsar .

  Organizmayla aynı fiziksel alanı paylaşan ve organizmayı doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak etkileyen tüm türler, canlı çevreyi oluşturur. Örneğin, gölde yaşayan bir balığın canlı çevresi yalnız diğer balıklarlardan oluşmaz. Göldeki çeşitli bitki türleri, küçük, büyük hayvan türleri, mikroorganizmalar ve de o gölde avlanan balıkçı, hep o balığın canlı çevresi kapsamına girer.

       Dosya Şifresi : www.forumfood.net
   (Şifre alanına linki yazın. Link şifredir!)
   Dosya Boyutu : 869.4 KB (Kilobyte)
   İndirme Sayısı : 56 Kez

  Konu Sorumlu Yönetici tarafından (18.12.2012 Saat 00:06 ) değiştirilmiştir.
  yasemin_88 ve hi_axy07 bunu beğendiler.

 2. #2
  ozanozok çevrimdışı Üyelik tarihi: 09.11.2014 Son online zamanı: 09.11.2014

  Mesajları
  1
  Konuları
  0
  Eklentileri
  0
  Kredisi
  5
  Harcanan
  0
  Kalan
  5
  paylaşım için teşekkürler ancak dosyayı açabilmem için şifre istemekte.. çözüm ?


 3. #3
  Çiğdem Coşkun çevrimdışı Üyelik tarihi: 17.06.2014 Son online zamanı: 07.11.2019

  Mesajları
  253
  Konuları
  1501
  Eklentileri
  0
  Kredisi
  10
  Harcanan
  Yönetici
  Kalan
  Yönetici
  Alıntı ozanozok Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  paylaşım için teşekkürler ancak dosyayı açabilmem için şifre istemekte.. çözüm ?
  Dosya indirme alanında "indir" butonunun yanında "dosya şifresi" yazmaktadır. Krediniz olduğu sürece dosya indirebilirsiniz.


Advertising

Advertising

Benzer Konular

 1. Çevre yönetim sistemi rehberi
  ISO 14001 forum içinde, yazan sungerbob
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 27.05.2011, 16:32
 2. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  ISO 14001 forum içinde, yazan foob
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 28.04.2011, 10:38
 3. çevre Yönetim Sistemi
  ISO 14001 forum içinde, yazan TUKSAL
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 14.10.2008, 09:13
 4. çevre yönetim sistemi el kitabı
  ISO 14001 forum içinde, yazan Gülsel ŞEN
  Yorum: 1
  Son Mesaj: 09.07.2008, 07:42
 5. çevre yönetim sistemi
  ISO 14001 forum içinde, yazan N_KONUKCU
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 27.02.2008, 17:16

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  


HAKKIMIZDA

  GIDA GÜNDEMİ 2007 YILINDA FORUMFOOD.NET İSMİ İLE YOLA ÇIKMIŞ, BUGÜN 150 000 İN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ SAYISI İLE SEKTÖRE HİZMET ETMEKTEDİR.

TAKİP EDİN

Twitter Facebook youtube Flickr RSS Feed