Rakabet Kurumu Başkanvekili Reşit Gürpınar, gerek görülmesi halinde 4054 sayılı kanunun ilgili maddelerinin işletilmesinin söz konusu olabileceğini söyledi.

Yükselen patates fiyatları hakkında her gün bir açıklama yapılıyor. Bakanlığın fiyatların yükselmesine aracıların sebep olabileceğini ima etmesinden sonra Türkiye Rekabet Kurulu da topa girdi. Başkanvekili Reşit Gürpınar internet sitesinden yayınladığı yazıyla, "Patates fiyatları konusu kurumun da gündeminde olup, gerekliliği durumunda, ön araştırma ve soruşturma süreçleriyle konu daha detaylı olarak incelenerek, 4054 sayılı Kanun'un ilgili maddelerinin işletilmesi söz konusu olabilecektir" dedi.

Gürpınar şunlar kaydetti;

"Bilindiği gibi 4054 sayılı Kanun Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar ile piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını yasaklamıştır. Bu kapsamda bahsi geçen konu Rekabet Kurumu'nun da gündeminde olup, gerekliliği durumunda 4054 sayılı Kanun'da yer alan ön araştırma ve soruşturma süreçleriyle konu daha detaylı olarak incelenerek, Kanun'un ilgili maddelerinin işletilmesi söz konusu olabilecektir."