PAZARLAMA KOKLAMAKTIR

Bir ürün veya hizmetin bir bedel karşılığında el değiştirmesini istiyorsunuz, çünkü maliyetinizle geliriniz arasındaki fark sayesinde, sermayenizi artırma, finansmanınızı sağlama, yeni yatırımlar yapma ve işletmenizi uzun süre yaşatma gibi hedefleriniz var. Hatta bir çok kişi gibi sizin de içinizde bir kıvılcım vardı ve geleceğin resmini gözünüzün önünde canlandırabiliyordunuz. İşte size satış yapmak isteyen, vizyon sahibi bir kişinin satış ve pazarlama denince aklından geçenler.

Satışta ve Pazarlamada başarılı olmak için gelin temel adımları gözden geçirelim. Bu konuda ne kadar bilgi veya deneyim sahibi olursak olalım bu adımları bir kez daha incelemek bize yarar sağlayabilir.
Çünkü bazen o kadar çok didiniyoruz ki, başının üstüne itilmiş gözlüğü arayan ve bulamayan insan gibi zorlanıyoruz. “Gözlüğümü kim, nereye kaldırdı?” diye düşünmeden ve kızmadan önce gelin bizim payımıza düşen bu temel adımları bir bir gözden geçirelim.

Birinci adım piyasaya sunulacak bir ürününüzün olmasıdır. Bu ürünün bazı kimselerin bir sorununu çözmesi ya da bir ihtiyacını gidermesi gereklidir. Bu tespiti yapmanız için ürüne kimin ihtiyacı olduğunu araştırmanız , düşünmeniz ve bulmanız gereklidir ( Pazar araştırması ve hedef kitle tespiti). Yeteri kadar talep olacağını gördüğünüz zaman bu ürünü tasarlamanız ve üretmeniz gerekir. İlk adım bir prototip olabilir . Eğer bir hizmeti pazarlamak istiyorsanız bunun da bir prototipi olabilir. Önemli olan prototipin hedef kitlenin algısına açmaktır. Bir insanın , evet hedef kitleniz bir insandır nihayetinde , kim “Busines to Business” ( kurumdan kuruma satış) derse desin, dış dünyayı anlaması ancak beş duyu yoluyla olur. Bu nedenle alıcının sizin ürününüzü görmesi, koklaması, tatması, dokunması (denemesi, kullanması), işitmesi gerekir. Algı bu beş duyu sonucu onun zihninde şekillenecektir. Farklı geçmişe ve bilgiye sahip olan kimselerin ürününüzü farklı şekilde algılamaları doğal olarak karşılanmalıdır. Müşterinin algısı sonucu zihninde bir görüş oluşacaktır. Ama iş daha satın almaya gelmemiştir, arada sizin yapacağınız bir iki iş daha vardır. Öncelikle ürününüzün maliyetini ve fiyatını belirlemeniz gerekir. Bu nedenle yine piyasaya çıkıp benzer ürünlerin ve rakiplerinizin ürünlerini ne kadar ücretle piyasaya sunduklarını bulmanız gerekir. Bunları da belirledikten sonra sıra birilerine “ malımı ya da hizmeti mi alır mısın?” diye sormak gerekir. Bu noktada iş müşteri ile temas etmeye gelir. Müşterilerinize bir çok yolla ulaşabilirsiniz; ya doğrudan ziyaret ya da fuarlar ve sizin ürünlerinizin bulunduğu alanlar bu amaca hizmet eder. Bütün bunları yapmanız gerekir , ama yeterli değildir. Ürününüzü ister doğrudan müşteriye sunun isterseniz bir dağıtım kanalını kullanın, ürün veya hizmetinizi alıcıya ulaştıracak çalışanlara ihtiyacınız vardır. Bunun yanı sıra firmanızda da işlemleri yürütecek ve firmanızı ayakta tutacak insanlar gereklidir size.

Cephede veya mutfakta çalışan tüm bu insanların sizin vizyonunuzu anlamış olmaları, ürün ve piyasa hakkında sizin kadar bilgili olmaları ve hep güncel kalmaları gerekir. Alıcı ile satıcı arasındaki en önemli kesişme noktası insandır. Eğer öyle olmasaydı herkes ürünün özelliklerini ve fiyatlarını, listesi ile sunar, internete koyar , birileri gelip bakar ve alıp giderdi.

Yılardır bir çok kişi başarılı olmak için farklı olmak gereklidir diye açıklamalar yapıyorlar. Farkın insanda olduğu artık ortaya çıkmıştır. Çalışanlarınızın ürünü alıcıya nasıl sundukları, kurumunuzu nasıl temsil ettikleri sizin ayırt edici özelliğiniz olmalıdır. Çünkü diğer teknik özelliklerin hepsi belirli bir zaman içinde başkaları tarafından bulunabilir veya taklit edilebilir, taklit edilemeyecek tek şey çalışanların yaklaşımıdır.

Bu yıl başında iş hayatının çeşitli disiplinlerinden gelen, yılların birikimini sırtlayan, dinamik, çağdaş kimselerin bir araya gelerek oluşturduğu MMI, tüm kurumlara burada sunulan adımların her aşamasında destek olmak üzere kurulmuştur. Pazarlama stratejinizin tespiti için, markanızın başarılı olması için, satış ve pazarlamada istenen sonuçlara ulaşmak için MMI danışmanları size yardımcı olmaya hazırdırlar. Çalışanlarınızın müşterilerinizle en iyi şekilde temas ederek sizi temsil etmeleri için gerekli eğitim ve destek çalışmaları, kurumunuzla birlikte yapılacak araştırma çalışmalarından sonra MMI danışmanları tarafından oluşturulur ve yürütülür.

Şimdi yazının başındaki koklama meselesine gelelim isterseniz.

Pazarlama görmektir , dokunmaktır, işitmektir, tatmaktır ve de koklamaktır. Beş duyumuzu en iyi şekilde kullanırsak, müşterinin beş duyusuna doğru olarak hitap edersek pazarlamada başarılı olacak zihinsel faaliyetleri rahatlıkla yürütebiliriz. Ama Pazarlama bir kez daha koklamaktır. Almanca’da bir kişiyi sevmediğiniz, ona dayanamadığınız zaman “onu koklayamıyorum” derler. Pazarlama sevmek, çalışmak ve sonuna kadar dayanmaktır. Pazarlamayı hep koklamanızı sağlayacak önlemler için MMI hizmetinize hazırdır.