Hormon Kullanılmıyor
· Dünya'da tavuklarda hormon kullanımı ile ilgili yapılan araştırmalar, hormonlardan beklenen sonuç alınmasının mümkün olmadığını, tavuklara hormon verilmesinin ekonomik ve uygulanabilir olmadığını göstermiştir.
· Tavukların hızlı büyümesini sağlamak için hormon uygulaması yapılmamaktadır.
· Tavuklarda bu amaçla kullanılabilecek bir hormon ne ülkemizde ne de dünyada bulunmamaktadır.
· Türkiye'de yetiştirilen kanatlı hayvanlarda hormon kullanımına bugüne kadar rastlanmamış ve bu konuda yetkili kurumlar tarafından tek bir vaka rapor edilmemiştir.
Türkiye'de kümes hayvancılığı yetiştiriciliğinde hormon kullanılmaz.
Hormon kullanımı; yasal değil, ekonomik değil, uygulanabilir değil.

Antibiyotik Kullanımı
· Ülkemizde antibiyotik kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler AB mevzuatı ile uyumludur. Tedavi ve hastalık durumunda sağlıklı hayvanları koruma amaçları dışında antibiyotiklerin yem katkı maddesi olarak yemlere katılması yasaktır.
· AB ülkelerinde yasaklanmış bir ilacın ülkemizde ruhsatlandırılması ve kullanımı söz konusu değildir.
· Antibiyotikler sadece veteriner hekimin yazdığı reçete doğrultusunda kullanılabilir.
· Antibiyotik kullanılması durumunda her türlü riski ortadan kaldırmak adına kesimden önce ilaç arınma süresinin (bekleme süresi) dikkate alınması yasal zorunluluktur.
Antibiyotikler sadece hastalık durumunda kullanılabilir.

Tavuk Eti ve GDO
· Üretimde kullanılan tavuklar genetik bir değişikliğe sahip değildir.
· Etlik piliçler doğal melezleme yoluyla etçi ırk diye bilinen ırkların birbiriyle eşleştirilmesi (hibrit edilmesi) ve seleksiyonu ile elde edilen, et verimi yüksek hibrit ırklardır.
· Ülkemiz tavukçuluğunda ve tüm dünyada da yetiştirilen "hibrit" civcivler, kesinlikle genetiği değiştirilmiş hayvanlar değildir. Hibrit teknolojisi ile gen teknolojisi ayrı teknolojilerdir.
· Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yapılan açıklamaya göre bugüne kadar hayvanlar üzerinde yapılan birçok araştırmada GDO'lu yemler ile beslenen hayvanların dokularında, sıvılarında ve ürünlerinde GDO'lu DNA veya proteinlere rastlanmadığı bildirilmiştir.
· GDO'lu yemler ile beslenen hayvanlara ve hayvansal ürünlere GDO'lu materyalin geçişi söz konusu değildir.

Denetimler
· Damızlık kümesleri ve kuluçkahaneler izin aşaması dahil her aşamada denetlenmektedir.
· Sağlıklı olmayan hayvanların kesime gönderilmelerine izin verilmemektedir.
· Üretimde kullanılan yemler, üretim aşaması dahil her aşamada denetlenmektedir. Kesimhaneler 24 saat denetim altında tutulmaktadır.
· Kesimhanelerde görevli resmi veteriner hekimler ile kesim işleminin her aşaması kontrol edilmektedir. Kalıntı izleme programları ile etlerin herhangi bir ilaç kalıntısı veya ağır metal kalıntısı içerip içermediği denetlenmektedir.
· Etlik piliç üreticileri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü' nün "Kalıntı İzleme Programı" ile antibiyotikler açısından sıkı bir şekilde denetlenmektedir.
Sonuç Olarak piliçlere büyümeleri için özel ilaçlar verilmiyor, hormon kullanılmıyor, antibiyotik sadece hastalık durumunda kontrollü uygulanıyor.
Ülkemizde; çiftlik aşamasından kesim sonuna kadar, hayvan refahı uygulanarak modern ve hijyenik tesislerde özel yemlerle beslenen ve tüm aşamalarda veteriner hekim kontrolünde üretilen, piliçler, sağlıklı ve güvenilirdir.