Pişmaniyenin kökeni İran coğrafyasına dayanır ve görüntüsü koyun yününe benzediği için yün gibi anlamına gelen peşmek kelimesinin zamanla Türkçede "pişmaniye" diye söylenmeye başlandığı muhtemeldir. İlk kez Kandıralı Hayrettin Usta tarafından yapılan pişmaniye, Şekerci Hacı Agop Dolmacıyan adlı bir Ermeni usta tarafından pazara sunulmuştur.