İş Planı Hazırlarken Aşağıdaki Hususlara Dikkat edilmesi gerekir:


  • Girişimci Hakkında Bilgiler
  • Kurulacak İş Hakkında Bilgiler
Kurulacak İşin Yasal Yapısı
Kurulacak İşin Ortaklık Yapısı ve Ortaklar Hakkında Bilgiler
İşin Kurulması için Alınacak İzinler, Ruhsatlar ve Diğer Resmi Dokümanlar

Kuruluş Dönemi Planı
  • İş Fikri ile ilgili Piyasaların Özelliklerinin Araştırılması
İş Fikrinin Dahil Olduğu Sektörler ve Özellikleri
Kurulacak İşletme ile İlişkili Olacak Piyasaların ve Özelliklerinin Araştırılması
Ürün/Hizmetin Hedef Müşteri Kitlesi ve Özelliklerinin Araştırılması

Hedef Pazardaki Rakipler ve Rekabet Durumunun Araştırılması
  • Pazarlama Planının Geliştirilmesi
Pazarlama ve Satış Hedeflerinin Belirlenmesi
Pazardaki Rekabete Yönelik Önlemlerin Belirlenmesi
Satış Tahminlerinin ve Planlarının Hazırlanması
Ürün/Hizmetin Fiyatlandırılması
Ürün/Hizmet Dağıtım Yöntemleri ve Kanallarının Belirlenmesi
Ürün/Hizmetin Pazarlanması için Kullanılacak Araç ve Yöntemlerin Belirlenmesi

Pazarlama Planının Hazırlanması
  • Ürün/Hizmet Üretim Süreçlerinin Belirlenmesi ve Planlanması
Ürün/Hizmetin Üretimi ile İlgili İş Akışlarının Hazırlanması
Üretim Planlarının Hazırlanması
Üretim/Sunum için Gerekli Makine ve Ekipmanların Belirlenmesi
Üretim/Sunum için İhtiyaç Duyulan Hammadde ve Diğer Girdilerin ve Tedarik İmkanlarının Belirlenmesi
İşgücü İhtiyacının Belirlenmesi ve Planlanması

Kuruluş Yeri Seçimi ve Özellikleri
  • Kurulacak İşletmenin Organizasyon Yapısı ve Yönetim Sistemi
Üretim/Hizmet Dışındaki Ana Süreçlerin Belirlenmesi ve Planlanması
Üretim/Hizmet Haricindeki Destek Süreçlerin Belirlenmesi ve Planlanması

Kadroların ve bu kadrolara ait Görev, Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi
  • Kuruluş ve İşletme Dönemi Finans Planlaması
İşletmenin Kuruluşu için Başlangıç Yatırım İhtiyacının Belirlenmesi
İşletme Sermayesinin ve İşletme Giderlerinin Belirlenmesi
Toplam Yatırım İhtiyacının ve Bunu Karşılayacak Finansman Kaynaklarının Belirlenmesi

İşletmenin Finans Hareketlerinin Belirlenmesi, Nakit Akışının Hesaplanması ve İşletme Karlılığının Ölçülmesi
  • Aylık veya Haftalık Bazda Aktivite Planının Oluşturulması