DKİB heyeti Karadeniz'den Rusya'ya kara yolu ile yaş sebze meyve ihracatıyla ilgili olarak, ihracatçılara hizmet verecek depoların kiralanması için protokol imzaladı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) heyeti Karadeniz'den Rusya'ya kara yolu ile yaş sebze meyve ihracatının başlaması için Vladikavkaz'da yaptıkları görüşmeler neticesinde ihracatçılara hizmet verecek depoların kiralanması için protokol imzaladı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'ya kara yolu ile kısa sürede ulaşımı sağlayacak olan Gürcistan üzerinden transit geçişli Kazbegi/Verhni Lars kapısından DKİB tarafından yürütülen yoğun temaslar sonucu yaş meyve sebze ihracatına izin verildiğini ve söz konusu kapının bu sektörde aktif hale geldiğini belirtti.

Gürdoğan, izin prosedürlerinin akabinde 19 Şubat tarihinde de Rusya Federasyonu Federal Bitki Karantina ve Veterinerlik Servisince bu kapıdan ihracat yapabilecek yetkinliği onaylanmış firma listeleri yayınlandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu firmalarımızın tabi olacağı prosedürler hakkındaki detayların müzakere edilerek protokole bağlanması ve ihracatçılarımızın ürünlerini depolayacakları depoların kiralanması amacıyla birliğimiz organizasyonuyla, birliğimiz yetkililerinden ve bölgemizin önemli yaş meyve sebze ihracatçısı firmalarından oluşan 12 kişilik resmi bir heyet ile 11-14 Mart 2014 tarihlerinde Rusya Federasyonu Kuzey Osetya Alania Cumhuriyeti Vladikavkaz kentine yönelik resmi bir ziyaret programı gerçekleştirdik. İki bölge arasındaki ticaretin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesinin sağlanmasını temin etmek amacıyla gerçekleştirilen resmi ziyaret programı kapsamınd üst düzey yetkililerin katılımıyla bir toplantı yapıldı. "

İthalat işlemlerinde ve bölgelerine yapılacak yatırımlarda her türlü kolaylığın gösterileceğinin yetkililer tarafından heyete ifade edildiğini bildiren Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Toplantılarda bölgemizden yaş meyve ve sebze ürünlerinin Vladikavkaz kentine ve hinterlandı diğer bölgelere sevkiyatında, araçların yüklerini boşaltma ve aktarma yapacağı belirli bir aktarma ve depolama alanının tayin edilmesi, bu bölgede bir Türk Lojistik ve aktarma merkezi kurulmasına yönelik olarak uygun olabilecek arazi ve alanlar heyetimize gösterilerek bu alanlarda incelemelerde bulunulmuştur. Bunun yanında, ihracatçılarımız şu anda ürünlerini depolayabilecekleri soğuk havalı depolarda incelemelerde bulunmuş ve bu depoların kiralanması konusunda gerekli görüşmeler yapılarak ön protokoller imzalanmıştır.

Bunun yanında, Rusya Federasyonu ile kara yolu taşımasında önemli sorun olarak karşımıza çıkan ve hala çözüme kavuşturulamayan geçiş belgesi yetersizliğinin önüne geçilmesi amacıyla Vladikavkaz'da yetkililere, ihraç yüklerinin boşaltılacağı depolara kadar ihraç taşıtlarımızdan geçiş belgesi aranmaması durumu teklif edilmiş ve yetkililer de bu konuyu üst makamlar nezdinde görüşerek tarafımıza bilgi vereceklerini belirterek bu duruma olumlu bakış sergilemeleri bizleri memnun etmiştir. Yaş meyve sebze sektörü açısından Rusya Federasyonu bölgenin en öncelikli pazarlarımız arasında yer alıyor. Sektör ihracatının yüzde 50'ye yakını Rusya Federasyonu'na yapılıyor. Deniz yoluyla yapılan ihracatta limanlarda yaşanan yoğunluk ve beklemeler sonucu ihracatçılarımızın yaşadığı mağduriyet, bu kara yolunun aktif olarak kullanılması ile büyük oranda önlenmiş olacaktır. Kazbegi-Verhni-Lars kapısının diğer alternatiflere oranla çok daha kısa mesafede olmasının, kapının Basitleştirilmiş Gümrük Hattı kapsamına alınmasının, ihracatçılara önemli rekabet imkanı sağlayacağı aşikardır."