fazla merak başa bela diye boşuna dememişler işte

adamı rezil de eder vezir de