Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (TAPDK), tütün mamulleri ve alkollü içkilerin 2015 yılında geçerli olacak satış ve sunum uygunluk belgesi bedelini belirlemesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


TAPDK'nın Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15?inci maddesi çerçevesinde alınan karara göre, satıcılar belirlenen bedelleri, en geç 31 Mart 2015 Salı günü mesai saati sonuna kadar Kurum hesabına yatırarak, belge sürelerinin uzatılması talebinde bulunabilecekler.

2015 yılında geçerli olacak satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedelin aşağıdaki şekilde belirlendi:

1- Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol /Metanol Toptan Satış Belgeleri

- İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 2.420 TL
- Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için 3.630 TL
- İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 990 TL
- Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için 1.450 TL

2- Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri

- İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 240 TL
- İlçe merkezlerinde 165 TL
- Diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 55 TL

3- Açık İçki Satış Belgeleri

- İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 990 TL
- İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi) 385 TL

4- Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi

- İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde 2.420 TL
- İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde 2.200 TL

Satıcılar, söz konusu bedelleri en geç 31 Mart 2015 Salı günü mesai saati sonuna kadar kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle TAPDK hesabına yatırarak belge sürelerinin uzatılması talebinde bulunacak, mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyete devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları gerekecek.

Belirtilen süre içinde satış belgesi süre uzatım işlem bedellerini yatırmayan satıcıların belgeleri nisan sonunda geçerliliğini yitirecek, süre uzatım işleminin sona ermesinin ardından ürün satın alamayacaklar ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde ellerinde bulunan ürünleri tasfiye edecekler. İlk defa satış belgesi talebinde bulunacaklardan da aynı bedeller tahsil edilecek.