"Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği", 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Genel Sekreteri ve Dünya Meyve Suyu Federasyonu (IFU) Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Akdağ, köklü değişikliklerden birinin daha önceden yasal olarak tanımlanan sınırlarda, tat dengesinin sağlanması veya asiditenin ayarlanması için katılmasına izin verilen şekerin, yüzde 100 meyve suyuna eklenmesine izin verilmemesi olduğunu belirtti.

Akdağ, bu öneriyi meyve suyu üreticilerinin sunduğunu da öne sürerek, bunun sektörün kalitesinin gelişerek korunması ve tüketicilerin bilinçlendirilmesine verilen önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Akdağ, mevzuata göre çok az miktarda da olsa şeker katkısına izin verilmesinin, ürünlere şeker katıldığı yanılgısına yol açtığına ve dolayısıyla küçük büyük her üreticinin aynı gelişmişlik seviyesine gelerek, olası durumlarda şeker katmasının da önüne geçilmesinin hedeflendiğini anlattı.
Başta MEYED'in desteklediği saf meyve suyuna şeker eklenmemesi uygulamasının aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı?nın stratejileri kapsamındaki şeker, yağ ve tuz içeriğinin azaltılmasına yönelik sektörlerarası eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak hedefleriyle de uyumlu olduğunu belirten Akdağ, "Bunu bakanlıklar ve sektörün tüketici odaklı gerçekleştirdiği olumlu bir gelişme olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Tebliğ kapsamında meyve suyu etiketlerinde 'yüzde 100 meyve suyu' ve 'meyve suları ilave şeker içermez' ifadelerinin yer almasının yolunun açılması da tüketiciler açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Akdağ, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu tebliğ revizyon öncesinde de önceki direktifle birebir uyumluydu. Hatta önceki AB direktifinde meyve suyu ve püreleri için minimum briks (kuru madde oranı) yer almamaktayken, Türkiye'deki tebliğde bunlara yer veriliyordu. AB'de revize edilen direktifin yayınlanmasının ardından ülkemizdeki tebliğ de ilgili direktife bire bire uyumlu şekilde revize edilerek yayımlandı."

Tebliğ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 30 Aralık 2006'da yürürlüğe giren ve ilgili AB direktifinde yer alan yeni düzenlemeler esas alınarak yeniden düzenlenen Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Saf meyve suyu ve diğer içeceklerin ayrımı yapılan düzenlemede, "konsantreden üretilen meyve suyu, meyve nektarı, meyve suyu, meyve suyu konsantresi" olarak tanımları yer alıyor.

Eski düzenlemede saf meyve sularına asitlik düzenleyici veya tatlandırma amacıyla şeker ilave edilebilmekteyken, tebliğle bu ürünlere şeker eklenmesi yasaklanıyor.

Ayrıca domates suyu ve konsantreden üretilen domates suyu meyve suyu kategorisine alınarak, bu ürünlere tuz, baharat ve aromatik bitkiler katılabilmesine yönelik düzenlemeye gidiliyor.

Tebliğ, gıda işletmecilerine 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçiş süreci tanıyor.