1. AMAÇ ve KAPSAM
Et ve et ürünlerinde serbest yağ miktarını, ekstraksiyon yoluyla tayinidir.

2. PRENSİP
Kurutulmuş kalıntının n-hekzan veya hafif petrol eteri ile ekstrakte edilmesi çözücünün buharlaştırılarak ayrılması, kalıntının kurutulduktan sonra tartılmasıdır.

3. ALET – EKİPMAN

  • Genel laboratuvar alet ve malzemeleri
  • Ekstraksiyon cihazı, sürekli çalışabilen
  • Kurutma dolabı, 110 ±1 °C’ye ayarlanabilen
  • Terazi 0.001 g hassasiyetle tartabilen
  • Et kıyma makinesi, laboratuvar tipi,delik çapları 4 mm’yi geçmeyen bir aynası olan