Bu genelde doğrudur. Örneğin bir kapta su ısıtmaya başladığımızda çıkan kabarcıklar, havanın sudaki çözünürlüğünün azaldığını gösterir. Oksijen gazı soğuk suda, sıcak suda olduğundan daha fazla çözünür. Sıcaklık yükselmesiyle sudaki oksijen miktarının azalması, suda yaşayan canlıların hayatının tehlikeye girmesi demektir. Bu yüzden nehirlere sıcak su atıkları bırakan fabrikalar, sadece bu sebeple bile sudaki doğal yaşama zarar verirler.

Bununla birlikte, sıcaklık artışı ile çözünürlüğü artan gazlar da vardır. Hidrojen, azot, helyum, neon, kobalt gibi gazların; benzen, aseton ve karbontetraklorür gibi organik çözücülerdeki çözünürlüğü, buna güzel bir örnektir.

Oksijenin suda çözünmesiyle bir miktar ısı açığa çıkar (ekzotermik tepkime)

O2 gazı + doymak üzere O2 çözeltisi ---> doymuş O2 çözeltisi + ısı

Le Chatelier prensibine (dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında, sistem bu etkiyi azaltacak yönde hareket eder) göre, çözeltiyi ısıtmak tepkimenin sola kaymasına yol açar ve oksijenin çözünürlüğünü azaltır. Konuyu biraz daha açalım. Enerji çözücüde emilir ve gazlar, oluşan cepçikler içinde depolanır. Bu, çözücü molekülleri arasındaki çekim kuvvetinin azalmasını sağlar. Suda ise durum biraz daha farklıdır. Oda sıcaklığında, sudaki dağınık hidrojen bağları arasında zaten boşluklar vardır ve az miktarda ısı enerjisiyle, gazı depolayacak cepçikler oluşur. Gaz molekülleri bu cepçiklere yerleştiğinde enerji açığa çıkar. Gaz moleküllerini çevreleyen su moleküllerinin enerjisi düşer ve ısı açığa çıkar. Su bazı gazlarla hidrojen bağı yapabilirken, organik çözücüler çoğunlukla bunu yapamaz. Bu yüzden gaz molekülü suda çözündüğünde (sudaki cepçiklere yerleştiğinde), ortaya çıkan ısı enerjisi, organik çözücülerde çözündüğünde ortaya çıkan ısıdan daha fazladır. Gazlar organik çözücülerde çözündüklerinde genellikle dışarıdan ısı alınır, çünkü cepçik oluşturma yardımlaşması daha büyüktür. Bu durumda organik çözücülerde sıcaklık arttıkça gazların çözünürlüğü de artar. Gazlar suda çözündüklerinde ise, (açığa çıkan ısı giren ısıdan fazla olduğundan) net olarak ısı açığa çıkar. Çünkü cepçikleri doldurmak için oluşan yardımlaşma maksimum seviyededir. Bu yüzden Le Chatelier prensibine göre çözünürlüğü düşer.