Tüketiciler dondurulmuş gıdalara yönelmiş durumda. Peki dondurulmuş gıdalar ne kadar sağlıklı? Tüketiyoruz ama hangi aşamalardan geçiyor. Dondurulmuş gıdalar artık belirtilen niteliklere uymak zorunda. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ''Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkındaki Tebliğ" Resmi...


Tüketiciler dondurulmuş gıdalara yönelmiş durumda. Peki dondurulmuş gıdalar ne kadar sağlıklı? Tüketiyoruz ama hangi aşamalardan geçiyor. Dondurulmuş gıdalar artık belirtilen niteliklere uymak zorunda. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ''Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkındaki Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, hızlı dondurulmuş gıdaların depolanması, muhafazası ve taşınması sırasında ortam sıcaklığı, uygun ölçüm ve kayıt cihazları kullanılarak sık ve düzenli aralıklarla kaydedilecek. Sıcaklığı izlemek amacı ile kullanılan tüm ölçüm ve kayıt cihazları TS EN 12830, TS EN 13485 ve TS EN 13486 standartlarına uygun olacak. Hızlı dondurulmuş gıdaların taşınması, depolanması, dağıtımı ve perakende satış reyonlarındaki dolaplarda muhafazası sırasında soğuk zincirin kırılmaması için her aşamada sıcaklık kontrolü yapılacak. Sıcaklık kayıtları gıda işletmecisi tarafından düzenli aralıklarla tarih ve zaman belirtilerek tutulacak ve bu kayıtlar, en az 1 yıl veya hızlı dondurulmuş gıdanın yapısı ve raf ömrü dikkate alınarak daha uzun süre ile saklanacak. Dağıtım sırasında ve perakende satış reyonlarındaki dolaplarda yapılan depolamalarda ortam sıcaklığı; kolayca görülebilen en az bir adet termometre ile ölçülecek. Perakende satış yerlerinde, depolama kapasitesi 10 metreküpten az olan soğuk hava depoları için sıcaklık ölçümü; kolayca görülebilen bir termometre ile gerçekleştirilebilecek.

Gıda işletmecileri, bu tebliğ hükümlerine 1 Ekim 2017'ye kadar uyum sağlamak zorunda olacak. Resmi Gazete'de ''Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği'' de yayımlandı. Tebliğ ile hızlı dondurulmuş gıdaların tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanması aşamalarında taşıması gereken özellikler belirlendi. Buna göre, hızlı dondurulmuş gıdaların üretiminde kullanılan hammaddeler sağlam, taze ve dondurma işlemine uygun özellikte olacak. Hızlı dondurulmuş gıdaların sıcaklığı, ürünün tüm noktalarında eksi 18 derece veya daha düşük bir sıcaklıkta sabitlenecek ve bu sıcaklığın korunması sağlanacak. Ancak taşıma ve dağıtım aşamaları ile perakende satış reyonlarındaki dolaplarda muhtemel kısa süreli sıcaklık artış toleransı 3 dereceyi geçmeyecek. Resmi kontroller sırasında hızlı dondurulmuş gıdalarda rastgele sıcaklık kontrolleri yapılacak. Doğrudan son tüketiciye arz edilen hızlı dondurulmuş gıdalar, üretici veya paketleyici tarafından uygun şekilde ambalajlanacak. Söz konusu tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri; bu tebliğ hükümlerine 1 Ekim 2015'e kadar uyum sağlamak zorunda olacak.18 Eylül 2014 tarihinde yayımlanan ''Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Sırasında Sıcaklığın İzlenmesi Hakkındaki Tebliğ" e [a href="http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/01/20050113-14.htm"]http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/01/20050113-14.htm[/a]  linkinden ulaşabilirsiniz.