ANALİZ RAPORU


Analiz örneği:Sirke
Kullanılan yöntem:Titrasyon
Analizin yapılışı:
1)2ml sirke erlene pipet ile aktarılır.
2)18ml saf su erlendeki sirkenin üzerine eklenir.
3)Daha sonra üzerine 1-2 damla fenolftalein damlatılır.
4)0.5 N NaOH ile tire edilir.Hafif pembe renk oluşunca titrasyona son verilir.
5)Sarfiyat okunur.
6)Hesaplamalar yapılır.

Sonuç: 3∙0.03=0.09\2ml sirke

2ml 0.09g Asetik Asit
100ml x
--------------------------------------------------

x = 0.09 * 100/2
= 4.5g / 100ml

Yapılan analizin sonucunda ***** markalı sirkenin standarda uygun olduğu görülmüştür.