Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Erginkaya, gıda güvenliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Halk arasında doğru bilinen bazı yanlışların olduğunu belirten Erginkaya, evde yapılan bazı ürünlerin sanayide yapılandan daha tehlikeli olduğuna ve sokak sütü satışının da yasal olmadığına dikkat çekti. Erginkaya ayrıca gıda kaynaklı tehlikelerin önlenmesi için her aşamanın dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Zerrin Erginkaya sözlerini şöyle sürdürdü:

?Bu eğilim ulusal ve global düzeyde gıda güvenliğine yönelik uygulanması gereken tedbirler için ?önleyici/koruyucu? yaklaşım temelini oluşturmaktadır. Risk analizleri temeline dayalı bu yaklaşım, gıda kaynaklı tehlikelerin kontrol altına alınması için en uygun ve en etkin yöntem olup gıda üretim zincirinde uygun kontrol sistemlerinin uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle gıda kaynaklı tehlikeleri önlemek amacıyla 5 altın anahtar kuralına dikkat edilmelidir. Bunlar şu şekildedir;

1-Temiz ol,
2- Çiğ ve işlem görmüş materyali ayır,
3- Isıl işlemi doğru uygula,
4- Doğru sıcaklıklarda muhafaza et,
5- Güvenli su ve ham madde kullan?

Tüketicilerin bilgi kirliliğiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen Erginkaya, ?Gıda güvenliği konusundaki bilgi kirliliği, tüketiciyi ciddi biçimde yanıltmaktadır. En yanıltıcı ve sıklıkla gündeme gelen gıdaların başında süt gelmektedir. Uzun ömürlü sütler bu teknolojiyi hiç bilmeyen bir kısım konuşmacıların iddia ettiği gibi koruyucu kimyasal içermezler, yine bu kişilerin iddia ettiği gibi protein yapılarında insan sağlığı için risk oluşturacak, ya da besin öğelerini kaybettirecek teknolojiler değildir.? dedi.

Ülkemizde tüketilen sütün önemli bir kısmının hijyenik açıdan yetersiz işletmeler tarafından üretildiğini belirten Erginkaya, sütün hayvandan sağılıp steril olmayan kaplar içinde sokaklarda satıldığını ve bunun yasal olmadığını hatırlattı.

[ucluhaber]