5 sonuçtan 1 ile 5 arası
Ağaç Şeklinde Aç2Beğeni
 • 2 gönderen Sinan COSKUN

Konu: SÜT İŞLETMESİNDE BULUNAN ALET ve EKİPMANLAR

 1. #1
  Sinan COSKUN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Sinan COSKUN çevrimdışı Üyelik tarihi: 06.02.2007 Son online zamanı: 05.05.2021

  Mesajları
  1650
  Konuları
  4126
  Eklentileri
  51
  Kredisi
  2737
  Harcanan
  Yönetici
  Kalan
  Yönetici

  Standart SÜT İŞLETMESİNDE BULUNAN ALET ve EKİPMANLAR

  ISI DEĞİŞTİRİCİLER

  Isı değiştirici ısı transferini indirekt yolla yapmakta kullanılır.İndirekt ısı transferinde ürün ile ısıtma veya soğutma ortamları birbirine temas etmezler.
  Çalışma Prensibi: Sıcak akışkan bir kanalda süt ise ayrı bir kanalda ilerler.Sıcak akışkan kanalda ilerlerken sıcaklığı azalır; sütün sıcaklığı ise artar.Bu yolla ısı transferi sağlanır.
  Isı Değiştirici Tipleri:
  1. Plakalı ısı değiştiriciler: Çoğu süt ürünü için kullanılır.Çerçeve içine geçmiş ardışık paslanmaz çelik plaka gruplarından oluşur.Bu plakalarda ön ısıtma, son ısıtma ve soğutma işlemleri yapılır.Plakaların köşelerindeki deliklerin birleşmesiyle ince kanallar oluşur; akışkanlar bu kanallardan ilerler.
  2. Tüplü ısı değiştiriciler: Pastörize ve UHT süt ürünleri işlemelerinde kullanılır.Max. tanecik büyüklüğü tüpün çapına bağlıdır.Plakalı ısı değiştiriciden daha az etkindir. Multi/mono tüp ve multi/mono kanal olmak üzere iki çeşittir.
  3. Scraped-surface ısı değiştiriciler: Viskoz, yapışkan ve topaklı ürünlerin ısıtılması ve soğutulmasında ve ürünlerin kristalizasyonunda kullanılır.Ürün tarafındaki çalışma basıncı 40 bar gibi yüksek değerlerdedir.Ürün dikey silindirin alt kısmından girerek yukarıya doğru sürekli akar.Proses başladığında, bütün hava tamamen ürüne tasfiye edilir ve ürünün homojen olarak soğutulması veya ısıtılması sağlanır.

  SANTRİFÜJ SEPARATÖRLER

  Birbirine karışmış iki sıvının veya sıvı içine karışmış parçacıkların santrifüj ivme ile hızlandırılması ve yoğunluk farkına dayanarak ayrılmasında kullanılan alettir.Modern separatörler yarı açık ve hermetik olarak ikiye ayrılır.
  1. Yarı açık separatörler: Çıkışta ayırma diski olan santrifüj separatörlere denir.Normalde tepeden giriş yapan süt separatörün haznesinde toplanır.Süt yivli dağıtıcıya girdiğinde haznenin ayırma kanallarına gitmeden önce süt haznenin rotasyon hızına ulaşıncaya kadar hızlanır.Santrifüj kuvveti sütü dışa doğru iterek silindirin iç yüzeyiyle bir halka oluşturur.Bu işlem atmosferik basınçla temas halinde gerçekleşir; bu da yüzeydeki süt basıncının atmosferik olduğunun göstergesidir.Ağır katı parçacıklar dışa doğru dibe çökerek tortu alanında birikirler.Kaymak ise kanallardan geçerek kaymak ayırma bölmesine gider.Kaymaksız süt ise diğer bölemeden alınır.
  2. Hermetik (Hava geçirmez) separatörler: Süt hazne milinden geçerek hazneye ulaşır.Haznenin rotasyon hızına ulaştıktan sonra ayırıcı deliklere ulaşır.Hazne işlem süresince sütle tamamen doludur, merkezde hava yoktur.Basınç dış ürün pompası tarafından düzenlenir.
  Bactofuge: Mikroorganizmaları sütten ayırmak için kullanılır.Bactofuge market sütlerinin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla geliştirilmiştir.Bu yöntem, süt ürünleri(peynir süttozu) ve bebek maması için bakteriyel kalitenin geliştirilmesinde önemlidir.
  Bactofuge Pastörizasyon ve sterilizasyon işlemlerinden önce uygulanarak işlem verimin artmasına yardımcı olur.İki fazlı ve tek fazlı olarak iki çeşittir.
  Decanter santrifüj: Süt endüstrisinde pıhtılaşmış kazein ve kristalize laktoz eldesinde kullanılır.Aynı zamanda soyadan soya sütü eldesinde ve atık su tesislerinde kullanılır.Decanter santrifüj ince uzun haznesinde yatay hareket ederek sıvı içerisinde asılı durumda olan partiküllerin santrifüj kuvvetle çöktürülmesini sağlayan makinadır.

  HOMOJENİZÖRLER

  Süt endüstrisinde kullanım amaçları: Homojenizörler
  • Küçük yağ globüllerinin kaymak tabakası oluşturmaması için
  • Daha beyaz ve iştah açıcı renk eldesinde
  • Yağ oksidasyonuna daha dayanıklı olması için
  • Daha fazla aroma ve lezzet için
  • Kültür süt ürünlerinde daha fazla dayanıklılık için kullanılırlar.
  Yüksek etkili homojenizasyona ihtiyaç duyulduğunda yüksek basınçlı homojenizörler kullanılır.Genelde sistem içerisinde son ısıtma bölmesinden önce ısı değiştiriciler içine yerleştirilir.

  MEMBRAN FİLTRELER

  Kullanım amaçları:
  • Ters osmoz (RO):Çözeltilerdeki suyun uzaklaştırılmasıyla konsantre hale gelmesidir. Ör. peynir altı suyundan suyun uzaklaştırılması.
  • Nanofiltrasyon (NF): Organik kompanentlerin monovalent iyon kısımlarından Na ve Chlorine gibi iyonların uzaklaştırılmasıyla konsantre edilmesidir.
  • Ultrafiltrasyon (UF): Büyük ve makro moleküllerin konsantrasyonudur.
  • Mikrofiltrasyon (MF): Bakterilerin uzaklaştırılması,makro moleküllerin ayrılmasıdır. Ör. kaymaksız sütteki bakterilerin azaltılması.
  Çözelti membrandan geçirilir, deliklerden geçemeyecek büyüklükteki moleküller kalırken, geçebilenler uzaklaştırılır.

  EVAPORATÖRLER

  Süt ürünleri endüstrisinde evaporasyon süt, kaymaksız süt ve peynir altı suyu gibi ürünlerin konsantresinde kullanılır. Kurutmanın da ilk aşamasıdır. Evaporasyon süt endüstrisinde suyun çözeltiden buharlaştırılarak uzaklaştırılmasıdır.Bunu için ısı gereklidir; ancak ürünler ısıya karşı duyarlıdır ve kolayca artan ısıyla beraber zarar görürler.Isının bu etkisini azaltmak için evaporasyon vakum altında yapılır,böylece 40 0C gibi düşük sıcaklıklar kullanılır.Çoğu ürün düşük sıcaklık ve kısa süre için dizayn edilmiş evaporatörlerde daha iyi sonuç verir.
  Çalışma prensibi: Çözeltiden su buharlaştırılması için büyük miktarda enerji gereksinimi vardır; bu enerji buhardan sağlanır.Buhardan kazanmak için çok etkili evaporatörler dizayn edilmiştir.Buhar ve ürünün dolaştığı tüpler yatay veya dikey olabilir ve buhar tüpler içinde ya da dışında dolaşabilir.Çoğu durumda ürün dikey tüpün içinde sirküle ederken, buhardan dışarıdan uygulanır.Tüplerin yerini plakalar.kasetler ve lameller alabilir.Çeşitleri:
  1. Sirkülasyon evaporatörleri: Az oranda konsantrasyon istendiğinde ya da az miktarda ürün işlediğinde kullanılır.İstenen konsantrasyon seviyesine ulaşana kadar süt, sistem içinde tekrar tekrar döndürülerek vakum altında su buharlaştırılır.
  2. Falling film evaporatörleri: Süt endüstrisinde yaygın kullanılır.Plakalı ya da tüplü olabilir.Plakalıda; ürün plakanın bir tarafında buhar diğer tarafında yer alır.Tüplüler de; süt evaporatöre üstten beslenir; burada film oluşturan sütün üstü buharla kaplanır. Süt evaporatör sıcaklığına eşit ya da daha yüksek sıcaklığa kadar bir ön ısıtmaya tabi tutulur.Ardından ürün dağıtma sistemine geçer.Evaporatördeki vakum sıcaklığı 100 0C’nin altında istenen değere düşürülür.Üç çeşittir;
  • Tüplü evaporatörler
  • Plakalı evaporatörler
  • Çok etkili evaporatörler: İki evaporatör seri olarak bağlıdır.İkinci daha yüksek vakumda, birincisi ise ısıtma ortamı olarak çalışır.

  DEAERATORLER

  Süt sağımı sırasında ve sütün taşınması sırasında havayla temas sonucu sütte çözünen hava miktarı artar.Bu da;
  • Süt hacminin ölçümünde hatalara
  • Pastörizasyon sırasında ısıtma yüzeylerinde tabaka oluşumuna
  • Separatörlerde kaymak ayrımının güçleşmesine
  • Standardizasyonda hatalara
  • Kaymaktaki hava konsantrasyonu için -Yağ standardizasyonunda yetersizliğe
  - Krema ısıtıcılarında tabaka oluşumuna
  -Ön yayık işlemi için
  -Tereyağı üretiminde verim kayıplarına
  -Paketlemede serbest yağın birbirine yapışmasına neden olur.
  Çalışma prensibi: Süt pastörizöre beslenir ve 68 0C’ye ısıtılır, devamında vakum uygulanır. Etkinliği optimize etmek için süt vakum odasına girer ve duvara ince bir film oluşturur.Yayılan buhar sütün duvardan akmasını sağlar.Aşağı indikçe sütün hızı giderek azalır. Havası alınmış süt burada 60 0C’de ve pastörizöre gitmeden önce homojenize ve standardize edilmiş durumdadır.Basınçtaki düşme (sıcaklık 60 0C’ye düştüğünden) çözünmüş havayı çıkarır.Bu hava bir miktar sütle kaynayan havadır.
  Kondansöre gelen buhar yoğunlaşarak süte dönerken yoğunlaşmamış gaz ve kaynayan hava ile vakum pompası yardımıyla uzaklaştırılır.

  POMPALAR:

  Proseslerde sıvıların akışını sağlamak üzere itici bir kuvvete ihtiyaç vardır.Bu kuvveti pompalar sağlar.Önemli olan doğru yere konmaları ve doğru tip pompanın seçilmesidir.Çeşitleri;
  1. Santrifüjlü pompalar: Dairesel hareket ve santrifüj kuvveti ile çalışır.Ucuz ve bakımı kolay olduğundan bir çok sisteme adapte olabilir.Düşük viskoziteli sıvılar için kullanılır.(Nispeten büyük parçacıklar içeren sıvılar içinde kullanılabilir.)
  2. Liquid-ring pompalar: Yüksek gaz ve hava içeren sıvılarda kullanılır.Aşındırıcı sıvılar için uygun değildir.
  3. Pozitif yer değiştirmeli pompalar: Her ileri geri harekette net miktarda sıvı pompalanır.

  BORULAR, VALFLER, BAĞLANTILAR:

  Borular: Fabrikada ürün elemanlar arasındaki akışını boru sistemi ile yapar. Süt endüstrisinde kanal sistemleri su, buhar, temizleme solüsyonları, sıkıştırılmış hava vs içindir.Bu sistem sürekli ürünle temas halinde olduğundan paslanmaz çelikten yapılmalıdır.
  Bağlantılar:Proses ekipman ve aletlerini vs. birbirine bağlamak için kullanılır.
  Valflar: Boru sistemlerinde ürünün bir uçtan diğer uca kolayca akmasını sağlamak için bir çok birleşme noktası vardır, ancak bazen bunların kapatılması gerekir.Bu, iki hattın birbirine karışmasını önlemek içinde yapılır.Hatlar birbirinden izole edildiğinde herhangi bir sızıntı olmadan bir ortam diğerinden ayrılmalıdır.
  Valflar ölü noktaları minimize etmek için gruplar halinde düzenlenirler.Bu aynı zamanda ürünü farklı bölümlere dağıtma imkanı sağlar.Vaflar hatları da birbirinden izole eder ürün bir hattan akarken , diğer hat güvenle temizlenebilir.

  TANKLAR:


  Tanklar süt endüstrisinde bir çok amaçla kullanılır.Büyüklükleri 150000-100lt arasında değişkendir.İki kategoride incelenir;
  1. Depolama tankları:
  • Silo tankları: Süt toplama ve sütün kabulünde kullanılır.25000-150000lt arasında değişen kapasitedirler.Ürünle temas halindeki yüzeyler paslanmaz çelik olmalıdır.Genelde maliyet kaybını azaltmak için bina dışına yapılırlar.Boşaltımı kolaylaştırmak için tankın alt kısmı aşağıya doğru eğimli olmalıdır.
  • Orta depolama tankları: Ürün üretim hattına girmeden önce kısa süreli depolamalar için kullanılır.Kapasiteleri 1000-50000lt arasında değişir.Sabit ürün sıcaklığını sağlamak amacıyla izole edilmişlerdir.Seviye ve sıcaklık kontrolünü sağlamak için bir karıştırıcıya sahiptir.
  2. Proses tankları: Bu tanklar ürünün özelliklerini değiştirmek için kullanılır.Süt endüstrisinde tereyağı ve yoğurt gibi kültür ürünleri için olgunlaştırma tankları, dövme krema için kristalizasyon tankları ve starter kültürlerin hazırlanması için tanklar mevcuttur. Ortak özellikleri karıştırıcılarının olması ve sıcaklık kontrolünün yapılmasıdır.

  **Mixing tanklar: Ürünlerin karıştırılmasında, ürüne katkı maddeleri katılmasında kullanılır.Karıştırıcıları vardır.

  NACİYE ve Aylin15 bunu beğendiler.

 2. #2
  Eagleking06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Eagleking06 çevrimdışı Üyelik tarihi: 21.02.2007 Son online zamanı: 20.08.2014

  Mesajları
  1820
  Konuları
  201
  Eklentileri
  5
  Kredisi
  322
  Harcanan
  Onursal Üye
  Kalan
  Onursal Üye
  Bilgiler icin sagol süt tekno dersi için onemli notlar


 3. #3
  sssensei çevrimdışı Üyelik tarihi: 10.02.2007 Son online zamanı: 09.12.2010

  Mesajları
  2611
  Konuları
  54
  Eklentileri
  14
  Kredisi
  763
  Harcanan
  0
  Kalan
  763
  DEAERATORLER bunu ilk defa duydum ii oldu saolasınnn


 4. #4
  denden çevrimdışı Üyelik tarihi: 07.04.2007 Son online zamanı: 03.03.2009

  Mesajları
  37
  Konuları
  1
  Eklentileri
  0
  Kredisi
  5
  Harcanan
  0
  Kalan
  5
  teşekkür


 5. #5
  dogan0738 çevrimdışı Üyelik tarihi: 15.10.2018 Son online zamanı: 15.10.2018

  Mesajları
  1
  Konuları
  0
  Eklentileri
  0
  Kredisi
  5
  Harcanan
  0
  Kalan
  5
  Merhaba bilgiler için teşekkürler bir sorum olacak süt ve süt ürünleri fabrikasında kazan çeşitleri(kaynar kazan,buhar kazanı vs) bulunuyor mu acaba


Advertising

Advertising

Benzer Konular

 1. ÖRNEK BİR MATBAA İŞLETMESİNDE BRC/IoP BELGESİ EDİNİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE
  Altı Sigma, BRC, 5S ve Diğerleri forum içinde, yazan toled0
  Yorum: 1
  Son Mesaj: 09.09.2012, 12:50
 2. Fistik İŞletmesİnde iso22000
  Kalite Sistemleri Üzerine Destek forum içinde, yazan n34
  Yorum: 1
  Son Mesaj: 06.07.2012, 09:31
 3. kılçık çıkaran alet
  Sektörel Video ve Resimler forum içinde, yazan omerhattab
  Yorum: 3
  Son Mesaj: 24.02.2010, 12:53
 4. Unutkanlara yardımcı alet
  DİĞER KONULAR forum içinde, yazan yelly
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 14.12.2007, 22:30
 5. Muhteşem Bir Alet
  Komik Resim ve Videolar forum içinde, yazan Akın52
  Yorum: 12
  Son Mesaj: 26.05.2007, 12:33

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  


HAKKIMIZDA

  GIDA GÜNDEMİ 2007 YILINDA FORUMFOOD.NET İSMİ İLE YOLA ÇIKMIŞ, BUGÜN 150 000 İN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ SAYISI İLE SEKTÖRE HİZMET ETMEKTEDİR.

TAKİP EDİN

Twitter Facebook youtube Flickr RSS Feed