Ürünün muhafaza edileceği deponun özelliği ve tipi ürünün, fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelliklerini korumasında yardımcı olacak biçimde seçilir. Bu seçim meteorolojik
şartlarla çok ilgilidir. Örneğin: nispi nemin fazla olduğu bölge ve yörelerde, bünyesine çevre
nemini daha fazla alabilecek malzemelerden kaçınılır veya mecburiyet varsa duvarlar arasına
nem almayı önleyici maddeler yerleştirilir. Aynı şekilde hava sıcaklığının yüksek olduğu
bölgelerde depo malzemelerinin sıcaklığı geç ileten yapı maddelerinden seçilmesi gerekir.