AB üyelik sürecinde en önemli ve Türkiye'nin en eksik olduğu konuların başında gelen tarımda yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Bir yandan tarımdaki başlıklarda uyum sağlama çalışmaları sürerken, Bakanlığı ismi de Tarım ve Gıda Bakanlığı olarak değiştirilecek.
Kamuya AB modeli uygulanmaya başlandı. İlk yapılanma Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda gerçekleştiriliyor. Buna göre Bakanlığın adı 'Tarım ve Gıda Bakanlığı' oluyor. Bu konudaki düzenlemenin en geç yılbaşından sonra olacağı belirtiliyor. Ayrıca hükümetin Doğu ve Güneydoğu açılımına da katkı sağlayacak 'Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü' yeni bir birim olarak kuruluyor. Bu çerçevede Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü'nün görev alanında 'Bitkisel üretimi geliştirmek, bitkisel ekipman üretimi, tarım arazi yerini

korumak, ıslah etmek, çayır ve meralarla ilgili düzenlemeleri yapmak, bitki koruma düzenlemelerinde bulunmak, bitkisel hastalıklarla mücadele etmek, karantina ilkelerini tespit etmek' yer alıyor. Yine Gıda ve Veteriner Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 'Gıda güvenliği ve güvencesini sağlamak, gerekli tedbirleri almak' şeklinde yapılandırılıyor.

Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü ise AB Kırsal Kalkınma Mali Yardım Programı'nın yönetim otoritesi olarak Bakanlıkça verilen görevleri yürütmek, arazi kullanım planlaması yapmak, tarımsal su kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, toprak ve su kaynaklarını kontrol etmek, kuraklık ve çölleşmeyle mücadelede bulunmak, köy yerleşim alanlarını düzenlemek ve köy yenileme çalışmalarını yapmak, arazilerin yeniden düzenlenmesi' şeklinde yeniden yapılandırılıyor.

Yeni yapılanmada Teftiş Kurulu Başkanlığı olduğu gibi kalacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda halen AB uyumu çerçevesinde gıda kontrol, kırsal kalkınma, veterinerlik, bitki sağlığı, yatay düzenlemeler ve balıkçılık çalışma grupları çalışmalarını yürütüyor.

alıntıdır