Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarım sayımı için çalışmalara başladı. Yuvarlak masa toplantısı 3-7 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Dünya Tarım Sayımı Programı kapsamında 2016-2020 yılları için başlayan çalışmalarda Avrupa ve Orta Asya için yuvarlak masa toplantısını 3-7 Nisan 2017 tarihleri arasında Budapeşte?de gerçekleştirecek.

Tarım sayımında elde edilen veriler, tarım ve kırsal kalkınmayla ilgili politikaların hazırlanmasında önemli rol oynuyor.

Çiftlik arazilerinin boyutu ve sayısı gibi yapısal bilgilerin yanı sıra ülkeler toprağın sürülmesi, münavebe, sera gazı ve amonyak emisyonlarının kaynakları gibi tarım uygulamalarının çevresel etkileri üzerine veriler toplanacak.

Toprağın kullanım hakkı, toprak kullanımı, sulama metotları, su kaynakları, su ürünleri yetiştiriciliği, balık avcılığı, çiftlik hayvanları ve daha fazlası üzerine bilgi toplanıp analiz edilecek.

Bu bilgiyi toplamak neden önemli?

Tarım sayımı tarafından ortaya çıkarılan bilgi tarım ve kırsal kalkınmayla ilgili kanıta dayalı politikalar ve planlar hazırlarken çok önemli. Uzmanlaşmış istatistik metotları kullanmak çiftçilerin neden kesin kararlar verdikleri ve belirli bir politikaya karşı muhtemelen nasıl cevap vereceklerinin sebeplerini daha iyi anlamayı mümkün kılar. Ayrıca tarım ticareti yatırımlarını bilgilendirmek özel sektör için çok esaslı ve gerekli.