1.2.1. Mekanik Yolla Yük Taşıma ilkeleri:
3.3.2.1. Transpalet ile Yük Taşımada Uyulması Gereken Kurallar:
1. Transpaleti kullanacak kişilerin transpalet ile taşıma eğitimini almış olması ve kullanım talimatınıı bilmesi şattır.
2. Transpaletler aşağıdaki durumlarda kulanılmaz
a. Kaynak yerleri hasar görmüşse,
b. Hareket eden tekerleklerin yüzeyleri hasarlı ise,
c. Çatalların şekli bozulmuş ise,
3. %1’in üzerinde eğimlerde yük taşınmamalıdır.
4. Yük taşınırken, kullanıcının taşıma kolu tarafında durması gerekmektedir.
5. Transpaletle insan taşımak yasaktır.
6. Transpaletler kullanılmıyorken gelişigüzel ortada olmamalı transpalet için ayrılmış bölümde bırakılmalıdır
7. Çatallar eşit biçimde yüklenmelidir, yükü hiçbir zaman tek çatalla veya çatalın ucu ile kaldırmayınız.