Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından alkoldeki şeker miktarı değiştirildi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2005/11 Tebliğ numarası ile 2005 yılında yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğ'inde yer alan "-Şeker miktarı 100 g/L?dan daha az olmamalıdır." ifadesi; bugün (25.06.2014) yürürlüğe giren 29041 sayılı Resmi Gazetede yer alan Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğ (Tebliğ No: 2005/11)?inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/17)'de ?- Şeker miktarı 100 g/L?den daha az olmalıdır.? şeklinde değiştirilmiştir.

Şeker tüketimini azaltarak obezite ile mücadele etmeye çalışan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bugün yürürlüğe giren tebliğ değişikliği ile bir adım daha atmış oldu.