tehlike analizi yapılırken risk derecendirme yapılabilmesi için kullanılan olasılıkXşiddetXtespit edilememe hesaplamasına yönelik güzel bir örnek.