Apple'ın yeni projesinde diyabet hastaları için geliştirdiği sensörle acısız şekilde kan şekeri ölçülebilecek.

Apple yapmış olduğu proje üzerinde başarılı olursa artık diyabet hastalarının kan şekerlerini Apple Watch üzerinden geliştirileceği sensör ile ölçebilecek.

Bu ilerleme mily?nlarca diyabet hastasına yardım edebilir. Akıllı saatler gibi giyil?bilir cihazları, oksij?n seviyeleri, kalp hızı ve kan şekeri gibi önemli canlıları izlemek için kullanmayı öngörüy?rlardı.

Şirket görünüşe göre, inv?ziv kan testleri v?ya benzeri mekanizmalar y?rin?, cilt il? tem?s y?luyla glik?z seviyelerini izleyecek ol?n proje üzerinde çalışmak için küçük bir biyomek?nik mühendis ekibini kiraladı.

Şirket ana m?rk?zind?n ziy?de Palo Alto'd?ki bir ofisten sensörler üzerinde çalışan ekibe d?y?nıyor. Müh?ndisl?r, görünüşt? ?n az b?ş yıl boyunca sensör tekn?l?jisi üz?rind? çalışıyorlar v? Apple'ın Bay Ar?a'd?ki klinik l?kasy?nlarda fizibilit? çalışmalarına b?şl?mış olm?sı y?t?rinc? kapsamlı. Ekibin, Apple'ın donanım tekn?l?jileri genel müdür yardımcısı Johny Srouji tarafından yönetildiği bildirildi. CNBC, takımın biy?medikal uzm?nl?r da d?hil olm?k üzere yaklaşık 30 kişiden oluştuğunu söyledi.

Şeker hastaları kanlarındaki şeker seviyesini ölçebilmek amacıyla glukometre kullanıy?r. Ne yazık ki bu işl?m bir?z acı verici. H?r seferinde ölçüm yapmak için kanlarını ?z d? ?lsa akıtmak mecburiyetindeler. Aynı zamanda cihaz çok pahalı ?lmasa d? belli ?r?lıkl?rd? h?r t?st s?nunda bıçakları d?ğiştiriliyor. Yani anlayacağınız bıçakları t?k kullanımlık. Görünüşe göre Apple mühendisleri şeker hastaları için özel bir çalışma yön?tiyor.