Sayfa 1/2 12 SonSon
14 sonuçtan 1 ile 10 arası
 1. #1
  Oğuz Pelikli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Oğuz Pelikli çevrimdışı Üyelik tarihi: 21.02.2007 Son online zamanı: 26.09.2016

  Mesajları
  2504
  Konuları
  345
  Eklentileri
  70
  Kredisi
  3608
  Harcanan
  Onursal Üye
  Kalan
  Onursal Üye

  Standart TKY duayenlerinin kalite yaklaşımları

  Toplam Kalite Yönetimi’nin vücut bulmasında katkıları olan duayenlerin kaliteye bakış açıları aşağıda özetlenmiştir.
  Edwards Deming’ in Kalite Yaklaşımı
  Joseph M. Juranın Kalite Yaklaşımı
  Arnold V. Feigenbaumun Kalite Yaklaşımı
  Kaoru Ishikawanın Kalite Yaklaşımı
  Phil Crosby’nin Kalite Yaklaşımı

  [hide]
  Edwards Deming’ in Kalite Yaklaşımı
  1930-1950 yılları arasında istatistiksel proses kontrol kavramını kalite ve verimliliğin iyileştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması için oluşturup, geliştiren bir istatistikçidir. Japonya’da da bu konuda verdiği eğitimlerle daha sonra J. M. Juran tarafından verilecek eğitimlere önemli bir alt yapı sağlamıştır.

  Deming, işletmede çalışanları yönetsel ve teknik kişiler ile operasyonda bulunan kişiler olarak iki kategoriye ayırmıştır. Sistemden sorumlu olan kişileri yönetsel kişiler, sistemin içinde çalışanları da teknik, operasyonel kişiler olarak tanımlamıştır. Bu tanımlamalar ile Deming, işletmede iki ayrı fakat birbirleriyle sürekli alışverişte olan, sorumluluk alanları ve bu alanların gerektirdiği nitelikteki kişiler ile değişime dikkat çekmiştir. Yönetimin asıl işinin de genel ve özel değişim nedenlerini anlamak ve bunlar arasındaki farkları belirlemek olduğunu vurgulamıştır. Sistemin süreçlerinde yer alan değişkenler veya faktörlerden kaynaklanan nedenler; genel değişim nedenleridir. İşi yapanın fiziksel ve duygusal değişimleri, ortamın nemlilik yüzdesi, makine duruşları vb. genel değişim nedenlerine örneklerdir. Belirlenen spesifikasyonların dışındaki hammaddeler, deneyimsiz işçi, kırık takım vb. örnekler özel değişim nedenleri olup bunlar mevcut sistemdeki yapıdan değil, makine, malzeme, işçi vb. faktörlerden kaynaklanabilirler. Bunların ne zaman ortaya çıkacağı tahmin edilemezse de sistemdeki çalışan kişiler tarafından belirlenebilir ve giderilebilirler. Oysa genel değişim nedenleri sistemde kalırlar.

  TKY’ nin Kontrol işlevine bakış açısı, felsefesine uygun olarak, sürekli gelişmeyi gerçekleştiren bir süreç oluşturmaya yöneliktir. Bu amaçla Taylor döneminin Planla (P) – Uygula (U) – Gör (G) kavramlarıyla ifade edilen muayene esaslı Kalite Kontrol yaklaşımına, dördüncü bir adım (Harekete Geçme: Eylem) eklenmiştir. Bu fikir ilk kez İstatistiksel Kalite Kontrolünün babası kabul edilen Dr. W. A. Shewart tarafından öne sürülmüştür. Fakat TKY’ nin temel ilkelerinden biri haline gelmesi ve yaygınlaşması, Deming sayesinde gerçekleşmiştir.

  Joseph M. Juranın Kalite Yaklaşımı
  New York Üniversitesinde öğretim üyesi, Western Electrictry Companyde kontrolör görevlerinin yanısıra Juran Enstitüsünün kurucusu ve başkanıdır. 1950 yılında üst kademesi için ürün kalitesinin iyileştirilmesi, kalitenin planlanması ve aksaklıkların belirlenmesinde kullanılmak üzere istatistik ve ürün kalitesine ait hemen hemen her konudaki sürekli gelişimi inceleyen Kalite Kontrol El Kitabı eserini yazmıştır. Bunu 1988 yılında Kalite Planlama, 1989 yılında Kalite Liderliği ve 1991 yılında Juranın Yeni Kalite Yol Haritası izlemiştir. G. Edward, W.S. Shewhart vb. pekçok, ünlü istatistikçi ve kalite kontrol uzmanları ile çalışmış, II. Dünya Savaşından sonra bağımsız bir hoca, danışman ve yazar olarak çalışmaya başlamıştır.

  Kalite yönetimi felsefesinin evrensel bir süreçten ibaret olduğunu ve bunu da kalite planlama, kontrol ve iyileştirme olarak üç aşamadan oluştuğunu belirtmiştir.

  Bir kalite planlaması;

  - Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesini,

  - Müşteri ihtiyaçlarına cevap verecek ürün özelliklerinin geliştirilmesini;

  - Tedarikçi ihtiyaçlarını karşılayan kalite hedeflerinin oluşturulması ve bunların minimum bir maliyetle sağlanmasına özen gösterilmesini,

  - Süreçteki yeterliliğin ispat edilmesi, yeni sürecin işletim koşulları altında kalite hedeflerini karşılayabilmesinin onaylanmasını.

  Bir kalite kontrolün ise ;

  - Fiili performansın ölçülmesini,

  - Planlanan ile gerçekleşen arasındaki farkın belirlenip, sapmaların yorumlanmasını,

  - Sapmalardaki farkla ilgili düzeltici önlemlerin alınmasını,

  - Nelerin kontrol edileceğinin belirlenmesini,

  - Ölçüm birimlerinin seçimini,

  - Ölçütlerin oluşturulmasını,

  - Performans standartlarının belirlenmesini,

  Bir kalite iyileştirmenin;

  - Kalite iyileştirme ile ilgili olarak ihtiyaçların belirlenmesini,

  - Kalite iyileştirme ile ilgili özel projelerin tanımlanmasını,

  - Kalite iyileştirme ile ilgili projelerin organize edilmesini,

  - Kalite iyileştirme sebeplerinin keşfinin organize edilmesini,

  - Sebepleri bulmak için teşhis hareketinin gerçekleştirilmesini,

  - İyileştirme ile ilgili tedavilerin gerçekleştirilmesi ve etkinliğinin onaylanmasını,

  - Kalitenin iyileştirilmesi ile ilgili faydanın tespiti için gerekli kontrollerin sağlanmasını kapsar.

  Yukarıda da değinildiği gibi, kalite yönetim felsefesinin başlangıç noktasını, belirlenen hedefleri karşılayabilecek ve bunu işletim koşulları altında yapabilecek bir süreç yaratma yani kalite planlama oluşturur. Planlamadan sonraki aşamada sürecin optimal bir etkinlikle çalıştırılabilmesi için işletim güçleri devreye girer. Planlamadaki bazı eksikliklerden dolayı sürecin de birtakım kayıplarla çalışması kaçınılmazdır. Çünkü bu kayıp sürecin doğasında vardır ve işletim kuvvetleri bu kayıpları gideremezler. Bu kayıpların daha kötüye gitmesini engellemek için yapılması gereken şey, kalite kontroldür. Eğer kayıplar daha da fazlalaşırsa oluşturulan ekip; değişimin sebeplerini teşhis için bir araya gelip düzeltici önlemler alır ve süreç tekrar kalite kontrol aşamasını yaşar. Bu üst yönetim kademesine düşen görev, kalite kontrol aşamasına ilave olarak süreçlerin iyileştirilmesi aşamasını tanımaktır.

  Arnold V. Feigenbaumun Kalite Yaklaşımı
  Feigenbaum, toplam kalite kontrol ve kalite maliyetleri kavramlarının öncüsüdür. General Electricde çalışmış, daha sonra da General Electricde çalışmış, daha sonra da General System Şirketini kurmuştur. 1951 yılında MITden doktora derecesini almıştır.

  Toplam Kalite Kontrolü en ekonomik seviyede, tam olarak müşteri tatminini sağlamaya yönelik olarak, bir işletme içindeki üretim, pazarlama, insan kaynakları, finansman, mühendislik vb. birimlerdeki çeşitli grupların çabalarını entegre eden bir sistem olarak tanımlamıştır. Kalite kavramını; belirli müşteri ihtiyaçları için ürünün fiili kullanımı ve satış fiyatıyla ilgili olarak en iyi anlamında kullanılırken kontrol kavramını da bir süreç olarak ele almaktadır. Buna göre; kalite standartlarının oluşturulması, bazı standartlara uygunluğun değerlendirilmesi, standartlara ulaşılmadığında düzeltici önlemlerin alınması ve standartlara da iyileştirmeler yapılması için planlama yapılması bu sürecin aşamalarını oluşturmaktadır.

  Kaoru Ishikawanın Kalite Yaklaşımı

  Kaoru Ishıkawa, Toplam Kalite Kontrol adlı kitabında kalite ile ilgili yaklaşımlarını işe kendisini anlatarak başlamıştır:

  Mart 1939’da Tokyo Üniversitesi Uygulamalı Kimya bölümünden mezun olduktan sonra, o günlerde ülkenin öncelikli çalışmalarından biri olan kömür sıvılaştırma sektöründe bir firma tarafından işe alındım. Burada dizayn, üretim, harekat ve araştırma alanlarında deneyim kazandım. Mayıs 1939’dan 1941 Mayıs’ına dek barut sorumlusu olarak teknik deniz subaylığı yaptım. Deniz Kuvvetleri genç bir subay için eşsiz bir eğitim alanıydı. Yirmi dört aylık görev turum sırasında on ay teorik ve pratik eğitim gördüm. Daha sonra emrimde 600 işçiyle 245 dönümlük bir alanda fabrika inşaatına başlama emri aldım. Bu göreve başladığımda mezun olalı sadece iki yıl olmuştu. Endüstride ve deniz kuvvetlerinde geçirdiğim o sekiz yıl, sonraki yıllarda kalite kontrol çalışmalarım için eşsiz bir birikim sağladı. 1947 yılında Tokyo Üniversitesi’ne geri döndüm. Ancak laboratuarımda yürüttüğüm tüm deneylerde, doğru sonuçlara varmamı engelleyen dağınık verilerle karşılaştım. Bunun üzerine 1948’de istatistiksel yöntemler üzerine çalışmaya başladım. 1949’da Japon Bilim Adamı ve Mühendisler Birliği’nin (JUSE) istatistiksel metotlarla ilgili dokümanları olduğunu duyunca görüşmek için oraya gittim. Benimle görüşen, bu birliğin üst düzey yetkililerinden, Bay Kenichi Koyanagi KK araştırma grubuna katılıp orada eğitmenlik yapmadıkça onların dokümanlarını kullanamayacağım konusunda diretiyordu. Benim tepkim açıktı: "Yeni başlamış biri nasıl eğitmenlik yapabilir?” Ancak bay Koyagani kararlıydı: “Biz de yeni başlıyoruz. Endişelenmeye gerek yok.” Böylece kalite kontrol çalışmalarına katılmaya zorlandım. Ancak istatistiksel yöntemler ve kalite kontrol üzerinde çalıştıkça konu beni etkilemeye başladı. Bu yöntemler Japon ekonomik atılımına kesinlikle çok yararlı olacaktı. Bu düşünceyle ciddi olarak kalite kontrol öğrenmeye başladım.

  İstatistiksel yöntemler II. Dünya Savaşı öncesinde ve savaş boyunca Japonya’da ara sıra kullanılmaktaydı. Ancak tam olarak 1949 sonrasında kullanılmaya başlandı. O yıl içinde Japon Bilim Adamları ve Mühendisler Birliği bir Kalite Kontrol Araştırma Grubu kurdu ve istatistiksel yöntemlerin endüstride kullanımını araştırmaya başladı.

  İstatistiksel yöntemleri güçlük derecelerine göre şu üç kategoriye ayırıyorum :

  Temel İstatistiksel Yöntemler “Yedi Yöntem”

  - Pareto Şeması

  - Neden – Sonuç Diyagramı

  - Verilerin gruplandırılması

  - Kontrol tablosu

  - Histogram

  - Dağılma Diyagramı

  - Grafik ve Kontrol çizelgesi (Shwhart Kontrol Çizelgesi)

  Bu sayılanlar kalite kontrolün herkes tarafından kullanılan en gerekli yedi yöntemidir. Şirket genel müdürleri, yöneticiler, orta düzey yönetim, ustabaşı ve üretim işçileri. Bu araçlar yalnız üretimde değil planlama, tasarım, pazarlama, satın alma ve teknoloji gibi bazı bölümlerde de kullanılır. Geçmiş deneyimlerime dayanarak, bir firma genelindeki tüm sorunların yüzde 95’inin bu araçlarla çözülebileceğini söyleyebilirim. Bu yedi vazgeçilmez araç bazen 12. yy. savaşçısı Benkei’nin yedi aletine benzetilir. Bu basit ve temel yöntemleri kullanmak için eğitim almamış biri daha güç yöntemleri başarıyla kullanamaz.

  Orta Derece İstatistiksel Yöntemler

  - Örnekleme araştırmaları teorisi

  - İstatistiksel örnekleme muayenesi

  - İstatistiksel tahmin ve testlerin çeşitli yöntemleri

  - Duyarlılık testi kullanım yöntemleri

  - Tasarlanmış deney yöntemleri

  Bu yöntemler mühendislere ve Kalite Kontrol geliştirme bölüm görevlilerine öğretilir. Japonya’da etkin olarak kullanılmaktadır.

  İleri İstatistiksel Yöntemler (Bilgisayar Kullanımı Gerektirir)

  - Tasarlanmış deneyin gelişmiş yöntemleri

  - Çok değişkenli analiz

  - Çeşitli Yöneylem Araştırması yöntemleri

  Yalnız sınırlı sayıda mühendis ve teknisyen, karmaşık proses ve kalite analizlerinde görevlendirilmek üzere, bu ileri istatistiksel yöntemlerde eğitilecektir.

  Phil Crosby’nin Kalite Yaklaşımı
  Phil Crosby en çok 1960’ların başında yüklendiği çok amaçlı füzelerin kalite projelerini ve daha sonra ITT’nin kalite direktörlüğünü yürütürken geliştirdiği sıfır hata görüşüyle tanınır. 1979’da Crosby bu fikrini geniş bir yardımcı operatörle formüle etmiştir. Crosby birçok kitap yazmıştır. Bunların belki de en önemlisi “Qualıty is Free” “Kalite Serbestliktir” kitabı bir milyon adet satmıştır. Crosby’ye göre kalite, yerine (ihtiyaca) göre kullanımdır ve gereksiz kullanım maliyetiyle değerlendirilir. Crosby insanlarla konuşurken düşük kalite veya yüksek kalite deyimlerinden çok, uygun veya uygunsuz (kullanışlı veya kullanışsız) terimlerini kullanmayı tercih etmektedir.

  Crosby, mutlak doğrular olarak adlandırdığı dört yeni kalite yönetim maddesini aşağıdaki gibi belirtmiştir :

  - Kalite, ihtiyaçlara uygunluk olarak tanımlanır, mükemmellik değil.

  - Kalite, önleme ile başarılır, değerleme ile değil.

  - Kalite başarı standardı, sıfır hatadır.

  - Kalite uygunluk fiyatı ile ölçülür, indekslerle değil.

  Crosby’nin geliştirdiği kalite iyileştirme sürecinin, uzun zaman alan ve bir plana göre uygulanması gereken kültür değişimini gerektiren bir yaşam biçimi olduğu söylenebilir.
  [/hide]


 2. #2
  antakyalı çevrimdışı Üyelik tarihi: 19.03.2007 Son online zamanı: 23.02.2013

  Mesajları
  1155
  Konuları
  101
  Eklentileri
  0
  Kredisi
  5
  Harcanan
  0
  Kalan
  5
  bakmak lazım


 3. #3
  Eagleking06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Eagleking06 çevrimdışı Üyelik tarihi: 21.02.2007 Son online zamanı: 20.08.2014

  Mesajları
  1820
  Konuları
  201
  Eklentileri
  5
  Kredisi
  322
  Harcanan
  Onursal Üye
  Kalan
  Onursal Üye
  eyvallah saol bu güzel bilgiler için


 4. #4
  sssensei çevrimdışı Üyelik tarihi: 10.02.2007 Son online zamanı: 09.12.2010

  Mesajları
  2611
  Konuları
  54
  Eklentileri
  14
  Kredisi
  763
  Harcanan
  0
  Kalan
  763
  teşekkürler ellerine saaalık


 5. #5
  haticetuncer çevrimdışı Üyelik tarihi: 06.04.2007 Son online zamanı: 11.02.2016

  Mesajları
  428
  Konuları
  27
  Eklentileri
  5
  Kredisi
  255
  Harcanan
  0
  Kalan
  255
  kalite için önce burdan mı başlanmalı.bu işin duayenleri neden bu işe gönül vermişler bakalım


 6. #6
  hattuşili çevrimdışı Üyelik tarihi: 17.02.2007 Son online zamanı: 27.10.2007

  Mesajları
  126
  Konuları
  1
  Eklentileri
  0
  Kredisi
  5
  Harcanan
  0
  Kalan
  5
  teşekkürler


 7. #7
  Musa çevrimdışı Üyelik tarihi: 15.03.2007 Son online zamanı: 15.08.2020

  Mesajları
  372
  Konuları
  14
  Eklentileri
  8
  Kredisi
  405
  Harcanan
  91
  Kalan
  314
  teşekkürler


 8. #8
  arzu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  arzu çevrimdışı Üyelik tarihi: 20.03.2007 Son online zamanı: 01.02.2010

  Mesajları
  557
  Konuları
  22
  Eklentileri
  11
  Kredisi
  555
  Harcanan
  0
  Kalan
  555
  teşekkürler..


 9. #9
  Akın52 çevrimdışı Üyelik tarihi: 22.02.2007 Son online zamanı: 24.10.2019

  Mesajları
  2360
  Konuları
  499
  Eklentileri
  144
  Kredisi
  7213
  Harcanan
  Onursal Üye
  Kalan
  Onursal Üye
  teşekkürler hocam


 10. #10
  mcr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  mcr
  mcr çevrimdışı Üyelik tarihi: 01.05.2007 Son online zamanı: 30.06.2010

  Mesajları
  35
  Konuları
  5
  Eklentileri
  4
  Kredisi
  205
  Harcanan
  0
  Kalan
  205
  tesekkurler....


Sayfa 1/2 12 SonSon

Advertising

Advertising

Benzer Konular

 1. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Özel Bakım Evleri Kalite El Kitabı
  Örnek Sistem Dökümanları forum içinde, yazan quality_780
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 15.08.2018, 17:54
 2. Yorum: 0
  Son Mesaj: 14.12.2017, 20:11
 3. Kalite nedir? Kalite şeması ve notları
  Iso 17025 Akreditasyon ve GLP forum içinde, yazan eso
  Yorum: 2
  Son Mesaj: 01.08.2012, 13:31
 4. Kalite müdürü için kalite tetkik soru listesi
  Örnek Sistem Dökümanları forum içinde, yazan alperyellice
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 12.01.2012, 10:37
 5. Kalite Kavramı ve Kalite Güvence Standartları
  ISO 9001 forum içinde, yazan Oğuz Pelikli
  Yorum: 24
  Son Mesaj: 01.07.2007, 11:14

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  


HAKKIMIZDA

  GIDA GÜNDEMİ 2007 YILINDA FORUMFOOD.NET İSMİ İLE YOLA ÇIKMIŞ, BUGÜN 150 000 İN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ SAYISI İLE SEKTÖRE HİZMET ETMEKTEDİR.

TAKİP EDİN

Twitter Facebook youtube Flickr RSS Feed