İÇİNDEKİLER

Sayfa No

1.

TOPRAK VE SU KORUMANIN TANIMI…………………………............
1

2.

EROZYONUN TANIMI…………………………………………………….
1

3.

EROZYONUN ZARARLARI ………………………………………............
2

4.

EROZYON ÇEŞİTLERİ…………………………………………………….
3

4.1.

Su Erozyonu………………………………………………………………….
3

4.1.a.

Yağmur damlası erozyonu…………………………………………………...
3

4.1.b.

Yüzey (Tabaka) erozyonu……………………………………………............
4

4.1.c.

Parmak (Oluk) erozyonu……………………………………………………..
5

4.1.d.

Oyuntu (Sel Yarıntısı) Erozyonu…………………………………………….
5

4.1.e.

Akarsu Erozyonu…………………………………………………………….
6

4.1.1.

Su Erozyonunun Varlığına İlişkin Belirtiler…………………………............
6

4.2.

Rüzgar Erozyonu…………………………………………………………….
7

5.

ÜLKEMİZDE HANGİ ÇEŞİT EROZYON HANGİ BÖLGELERDE VE ARAZİLERDE ETKİLİDİR…………………………………………………

8

6.

ÜLKEMİZDE EROZYONU ETKİLEYEN NEDENLER ………………….
9

6.1.

Doğal Nedenler………………………………………………………............
9

6.2.

Teknik Nedenler …………………………………………………………….
9

6.3.

Sosyal ve Ekonomik Nedenler…………………………………………….....
10

7.

ÜLKEMİZDE EROZYONDAN ETKİLENEN ARAZİ MİKTARI………...
10

8.

ETKİLİ BİR TOPRAK EROZYONU KONTROLÜNDE NELER YAPILMALIDIR…………………………………………………………….

10

9.

SU EROZYONUNUN KONTROLÜ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER……
11

9.1.

Araziyi yetenek sınıfına uygun olarak kullanmak…………………………...
11

9.2.

Uygun ve en az düzeyde toprak işlemeli tarım yapmak……………………..
11

9.3.

Bitki nöbetleşmesi ve nöbetleşe otlatma……………………………………..
13

9.4.

Bitki artıklı tarım yapmak……………………………………………………
14

9.5.

Malçlama, ahır gübresi ve yeşil gübre kullanma…………………………….
14

9.6.

Tesviye eğrili tarım yapma…………………………………………………..
14

9.7.

Tesviye eğrili şeritvari ekim…………………………………………………
15

9.8.

Teraslama…………………………………………………………………….
16

10.

RÜZGAR EROZYONUNUN KONTROLÜ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER………………………………………………………………...

17

10.1.

Ekim nöbeti uygulamak……………………………………………………...
18

10.2.

Anızlı-malçlı tarım…………………………………………………………...
18

10.3.

Koruyucu örtü bitkileri yetiştirmek………………………………………….
19

10.4.

Gübreleme……………………………………………………………………
19

10.5.

Tesviye eğrilerine paralel tarım……………………………………………...
19

10.6

Uygun toprak işleme aletleri kullanımı……………………………………...
19

10.7.

Şeritsel ekim sistemi…………………………………………………………
20

10.8.

Mera ıslahı ve kontrollü otlatma……………………………………………..
20

10.9.

Koruyucu ağaç perdeler……………………………………………………...
20

10.10.

Kumul hareketlerinin durdurulması, rüzgar kıranlar, çeşitli çit ve perdeler…
20

11.

SU VE RÜZGAR EROZYONU DIŞINDA TOPRAK KULLANIMINI SINIRLANDIRAN FAKTÖRLER…………………………………………..

21

12.

BİTKİSEL-KÜLTÜREL TEDBİRLER EROZYONU ÖNLEMEDE YETERLİ MİDİR……………………………………………………………

22

http://www.dosya.tc/Toprak_ve_Su_Muhafazas.rar.html