EC ÖLÇÜMÜ
Yöntem:

 1. Daha önce kurallara uygun olarak hazırlanmış ve bekletilmiş suyla doygun çamurun içerisine ECprobu ve termometre daldırılır. 1. EC metre değeri sabitlenince okuma yapılır ve değer kaydedilir.


Okuma:
EC25 x 0,064 x V =Toplam Tuz
100

V: (Saturasyon değeri )

FOSFOR ÖLÇÜMÜ

 1. 2 mm’likelekten geçirilmiş topraktan 1 gr toprak alınır ve ağzı kapalı kaplara tartılır.
 2. Kap içerisindeki toprak üzerine 20 ml Sodyum Bikarbonat çözeltisi ilave edilir.
 3. 30dk çalkalayıcıda çalkalanır.
 4. Hazırlanmış ekstraksiyon süzme setinde süzülür.
 5. Süzükten 5 ml alınır25 ml’lik balon joje içerisine konulur.

Şahit için; 5 ml NaHCO3 (Sodyum Bikarbonat)

 1. 5N H2SO4 (Sülfürik Asitten) 0,51 ml ekleyip kabarcıklar bitene kadar elle çalkalanır. Üzerine 4 ml Askorbikasit ilave edilir.
 2. Balon seviyesini saf su ile tamamlayıp 10dk bekletilir. 882nm dalga boyunda spektrofotometre de okuma işlemi yapılır.
 3. Her bir numunelerin okuma değeri kayıt altına alınır.


Okuma:
P= Okuma değeri x 57,28

KİREÇ ÖLÇÜMÜ

Yöntem:

 1. 2mm’lik elekten geçirilmiş topraktan 1 gr toprak tartılarak kalsimetre şişesine konulur.
 2. Kalsimetre tüpünü pens yardımıyla kalsimetre şişesi içerisine toprağa temas ettirmeden yerleştirilir.
 3. Kalsimetre tüpüne 5 ml 1+3‘lük HCL (Hidroklorik Asit) ilave edilir.
 4. Tıpa kapatılır ve U borusundaki su sevileri 0 (sıfır) olacak şekilde ayarlanır hemen ardından musluk kapatılır.
 5. Şişe içerisindeki asitle toprağın karışımını sağlamak için şişeyi hafif bir şekilde çalkalanır.
 6. Gaz çıkışı tamamlandığında U borusu seviyeleri eşitlenir, sağ tarafta dereceli borudan çıkan gaz hacmi yazılarak okuma tamamlanır.
 7. Ortam sıcaklığı ve basıncıda işlem yapılırken kayıt altına alınır.Okuma:
% Kireç = Vt (b-e)273 760 273+t X 0,4464

Vt=Okuma Değeri
b=Barometre Okuması
e=Suyun Buhar Basıncı
t=SıcaklıkORGANİK MADDE TAYİNİ
Yöntem:

 1. 2mm’lik elekten geçirilmiş topraktan 1 gr toprak alınır 500 ml erlenmayerlere konulur.
 2. Toprak bulunan erlenmayerler içerisine 10 ml 0,1N Potasyum Dikromat eklenir.
 3. Karışıma çeker ocak içerisinde 20 ml sülfürik Asit ilave edilir.1dkcivarinda elle karışım sağlanır. Karışma esnasında toprağın erlenin yan yüzeylerine bulaşmamasına dikkat edilir.
 4. Şahit (toprağı bulunmayan sadece kimyasalların karışımıdır.) için de ısıtma işlemi dışında diğer uygulamalara tabi tutulur.
 5. 1500C’de1dkHot Playt üzerinde bekletilir. Bu durumda erlenin içindeki karışımın rengi koyu kırmızı, kahverengi olmalıdır. Eğer kirli yeşil renkte ise bu şekilde olan erlenlere10 ml daha Potasyum Dikromat eklenir. Isıtma işlemi tekrarlanır.
 6. Erlenleri soğuması için çeker ocak içerisinde bekletilir.
 7. Soğuyan erlenler içerisine 200 ml saf su eklenir.
 8. 12 – 13 damla Phentlamin çözeltisi eklenir.
 9. 0,5N Demir Sülfat çözeltisi ile erlenmayer içerisindeki hazırlanan numuneler titre edilir, renk önce koyu yeşil mavi, devaminda kırmızıya döner. İlk kırmızı oluştuğunda titrasyon bitirilir.
 10. Bu noktada bürette harcanan Demir Sülfat miktarı yazılarak okuma işlemi bitirilir.Okuma:
% Organik Karbon= A – B x NK x 0, 337 / Tartılan toprak örneğinin miktarı

% Organik Madde= Organik karbon x 1,724


% Organik madde= A - B x NK x 0,581 / Tartılan top.Örn. miktarı

A= Harcanan Potasyum Dikromat
B= Titrasyonda Harcanan Demir Sülfat
Nk= Demir Sülfat Çözeltisinin kesin Normalitesi

PH ÖLÇÜMÜ
Yöntem:

 1. Daha önceden kurallara uygun olarak hazırlanmış ve bekletilmiş suyla doygun çamurun içerisine PHprobu ve termometre daldırılır.
 2. PH metre değeri sabitlenince okuma yapılır ve değer kaydedilir.


POTASYUM ÖLÇÜMÜ
Yöntem:

 1. 2 mm’lik elekten geçirilmiş topraktan 1 gr toprak alınır.
 2. Tartılan topraklar kaplara konulur, üzerine PH’ ı 7,00 değerinde olan 25 ml Amonyum Asetat ilave edilir.
 3. Kapakları kapatılarak çalkalama cihazında30 dk çalkalanır.
 4. Kapakları kapalı bir şekilde bir gece veya bir gün bekletilir.
 5. Bekleme süresi sonunda toprak çözelti karışımı mavi filitre kâğıdı yardımıyla süzülür.
 6. Elde edilen süzükler flame fotometrede okunur.Okuma:
K=okuma değeri x sulandırma faktörü x 1,2
4


SUYLA DOYGUNLUK
Yöntem:

 1. 100 gr kuru toprak tartılır.
 2. Otomatik büretten porselen pota içerisine saf suyu azar azar ilave ettikten sonra toprakları spatül yardımıyla karıştırınız.
 3. Hiç toprak zerresi kalmayacak şekilde spatül ile ezilir.
 4. Porselen pota yana eğildiğinde çamurun yüzeyinin parlaklığı ve kıvamlı bir şekilde akması kontrol edilir.
 5. Çamurun ortası spatül yardımıyla açıldığında tekrar birleşmesini kontrol ederiz.
 6. EC ve PH okuması için bekletilir. (1 gece veya yaklaşık 20 sa. Ağzı kapalı kaplarda bekletilir.)


Okuma:
Harcanan saf su miktarını oku ve bu değere % 10 ilave edilerek hesaplama yapılır.
% SATURASYON= V+%10 x V


TEKSTÜR TAYİNİ

 1. Topraktan kireç, organik madde, jips ve tuz giderilerek işlem başlar.
 2. Analiz yapılacak topraktan 50 gr tartılarak 400 ml’lik behere konulur. 1N 5 ml NaOH (Sodyum hidroksit) ve 5 ml satureSodyum Okzalat(doymuş Sodyum Okzalat) ilave edilir sonra 100-150 ml saf su konulur ve karıştırılır bir gece beklemeye alınır.
 3. Karışımı mikserekoyup kabın üstünde 6 cm kadar boşluk kalacak şekilde saf su ilave edilir.Kumlu toprak=6 dk
Kumlu-tınlı toprak=10 dk karıştırılır.
Killi toprak=15 dk


 1. Karıştırma işlemi bittikten sonra kap içerisindeki toprak zerresi kalmayacak şekilde cam silindir içerisine boşaltılır.
 2. Cam silindir içine hidrometre daldırılıp okunan değer saf su ile 1130 ml’ ye getirilir.
 3. Hidrometre silindir içerisinde çıkarılır ve yıkanır.
 4. El karıştırıcısı mezüre koyulmak suretiyle alt tabana değirilmeden 20 defa karıştırılır.
 5. Karıştırma işlemi bittikten sonra Hidrometre daldırılır ve 40sn’de okuma yapılır. Daha sonra 2 saat okuması beklenir ve değerler kayıt altına alınır.
% Kum =100 40sn okuması x 100Etüv kurusu top. Ağırlığı

% Kil = 2. sa okuması 100
E.K top. Agğırlıgı


% Mil = 100 % Kil % Kum


NOT:Tekstür üçgeninde belirlenen % Kum, % Kil, % Mil oranları üçgende yerine koyulur ve üç değerin kesişen noktası bünye sınıfının belirlenmesini sağlar.