Trans yağları tüketicilerin nasıl karşıladıklarını araştıran yeni bir ankete göre kafalar oldukça karışık.

ABD? gerçekleştirilen araştırma anketine katılan yetişkin tüketicilerin neredeyse üçte ikisi ya bütün trans yağların sağlıksız olduğunu düşündüklerini ya da gıdalarda bulunan trans yağlar ile ilişkilendirilen sağlık etkilerini anlamadıklarını ortaya çıkardı.

Birçok tüketicinin yapay ve doğal trans yağlar arasındaki farkı anlamadıklarını, çünkü kendilerine bu farkın yetkililer tarafından hiç anlatılmadığını belirten araştırmayı gerçekleştiren kişiler, insanları diyetlerinde hangi yağı ne kadar miktarda tüketebilecekleri hakkında hiçbir fikirlerinin olmadığını ifade ettiler.

Yapay / doğal trans yağlar

ABD?de 1000 yetişkinin katıldığı anket Amerikalıların kolesterolü yükselten yağlar hakkında ne kadar bilgili olduklarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlar katılımcıların çok büyük bir çoğunluğunun farklı tür trans yağların olduğunu ve aralarında farklılıkların bulunduğunu bilmediklerini ortaya çıkarmıştır.

Araştırmacılara göre bunun en büyük nedenlerinden birisi gıda ambalajlarında yer alan etiketlerde bu doğal ve yapay yağların besinsel farklılıklarından bahsedilmemesidir. Göze çarpan bir diğer nokta ise tüketicilerin gelir seviyeleridir.

Gelir düzeyi nüfus ortalamasının üzerinde olan kişilerin %40?ı trans yağ kullanımına çok daha soğuk yaklaşırken, ortalamanın altında olan kişilerde bu rakam %30?a gerilemekte.

Trans yağların uzun süredir toplum tarafından doğru bir şekilde sağlık sorunu olarak karşılandığını belirten araştırmacılar, asıl sorunun toksik olabilecek yapay trans yağlar ile sağlığa aslında faydalı olabilecek doğal trans yağların arasındaki farkın topluma anlatılmaması olduğuna dikkat çekiyorlar.

[ucluhaber]