TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI

Enstitümüze, merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere, aşağıda öğrenim durumu ile kadro unvan ve sayıları belirtilen 78’i lisans, 53’ü önlisans ve 12’si ortaöğretim mezunu olmak üzere toplam 143 adet kadrolu personel alınacaktır.

http://www.tse.org.tr/turkish/duyuru...milani2011.htm