Günlük diyetin tamamının veya bir kısmının yerini alabilecek özel formüle edilmiş ürünlerin etiketleme, reklam ve sunumunda, bunların kullanımı sonucunda ortaya çıkan kilo kaybı hızı veya miktarına dair herhangi bir ifade olamayacak Günlük diyetin tamamını karşılayabilecek gıdaların etiketinde; ürünün günlük temel besin ögelerini yeterli miktarlarda sağladığına dair bir ifade ile ürünün tıbbi tavsiye olmaksızın 3 haftadan fazla kullanılmaması gerektiğine dair bir ifade bulunacak.

Günlük diyetin tamamının veya bir kısmının yerini alabilecek özel formüle edilmiş ürünlerin etiketleme, reklam ve sunumunda, bunların kullanımı sonucunda ortaya çıkan kilo kaybı hızı veya miktarına dair herhangi bir ifade olamayacak.

Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, "Türk Gıda Kodeksi Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kilo verme amacıyla enerjisi kısıtlanmış diyetler için hazırlanan gıdalar, üretici talimatlarına göre kullanıldıklarında günlük toplam diyetin tamamının veya bir kısmının yerini alabilecek özel formüle edilmiş ürünleri ifade edecek.

Günlük diyetin tamamını karşılayabilecek gıdalar, "Kilo kontrolü için toplam günlük diyetin yerini alır" adı altında, günlük diyetin bir ya da daha fazla öğününün yerini alabilecek gıdalar ise "Kilo kontrolü için öğün yerini alır" adı altında satılacak.

Tüketime hazır olarak sunulan ürünün tüketilmesi önerilen belirli miktarı üzerinden protein, karbonhidrat, yağ miktarı ve "kJ" ve "kcal" cinsinden enerji değeri sayısal olarak etikette yer alacak. Yine tüketime hazır olarak sunulan ürünün tüketilmesi önerilen belirli miktarı üzerinden alınması zorunlu her bir Vitamin ve mineralin ortalama miktarı, sayısal olarak etikette olacak.

Etikette, günde yeterli miktarda sıvı alımının önemine dair bir ifade de bulunacak.

Günlük diyetin tamamını karşılayabilecek gıdaların etiketinde; ürünün günlük temel besin ögelerini yeterli miktarlarda sağladığına dair bir ifade ile ürünün tıbbi tavsiye olmaksızın 3 haftadan fazla kullanılmaması gerektiğine dair bir ifade yer alacak.

Günlük diyetin bir ya da daha fazla öğününün yerini alabilecek gıdaların etiketinde, ürünlerin yalnızca enerjisi kısıtlanmış diyetin bir parçası olarak kullanıldığında yararlı olduğuna ve diğer gıda maddelerinin de bu diyetin gerekli bir parçası olduğuna dair bir ifade olacak.

Günlük diyetin tamamını karşılayabilecek gıdaları oluşturan bileşenlerin tümü aynı pakette satılacak. Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketleme, reklam ve sunumunda, bunların kullanımı sonucunda ortaya çıkan kilo kaybı hızı veya miktarına dair herhangi bir ifade olamayacak.

Taşıma, depolama, numune alma ve idari yaptırım

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin, "gıdaların taşınması ve depolanması" ile ilgili hükümlerine uygun olacak. Söz konusu ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınacak ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanacak.

Tebliğin hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacak.

Halen faaliyette olan işletmelere yıl sonuna kadar süre

24 Aralık 2001 tarihli ve 24620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2001/41)" yürürlükten kaldırıldı.

Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin 31 Aralık 2014 tarihine kadar belirtilen hükümlere uyması gerekecek.