Kanji Japoncası iki kelimeden; Rei: ( Her yerde var olan, evrensel ) ve Ki Canlı hücrede var olan enerji, yaşam enerjisi )'den oluşan birleşik bir kelimedir. Reiki’nin saygıdeğer büyük üstadı Hawayo Takata’nın tanımı ile “Evrensel Yaşam Enerjisi” olarak benimsenmiştir. Ruhsal yaşam enerjisi, sevgi dolu yaşam enerjisi gibi tanımlar da verilen Reiki, burada geçen sıfatlardan da anlaşılacağı gibi salt enerji olarak kabul edemeyeceğimiz, bunun çok ötesinde bilinci olan bir şifa enerjisidir. İhtiyaç duyulan bir konuda problemin nedenine inip bulan ve çözen bir enerjidir.

Reiki’nin ne olduğunun öncesinde Reiki’nin ne olmadığından bahsetmek faydalı olacaktır.
Reiki bir dini öğreti değildir. Tüm dinleri kucaklayan bir özellikte olmasına karşı bir dine hizmet eden ya da bir dine ait değildir.“Alternatif Tıp” tanımlaması da Reiki için doğru bir tanım olmayacaktır. Alternatif, kelime anlamı olarak “bir şeyin yerine” olarak tanımlanır, oysa Reiki, tıbbın yerine bir şifa yöntemi değildir. Aksine tıpla birlikte çalışır, tıbbi tedaviye destek olur, tıbbi tedavilerin olumlu sonuçlarını hızlandırır. ”Alternatif” değil “Entegratif” söylemi daha doğru olacaktır. Çünkü Reiki tıpla entegre çalışır. (Tıp orjinli bir kişi olmamdan ötürü, başlangıçta benim de konuya sıcak bakabilmemin altında bu realite var !)

Sadece bir meditasyon tekniği olarak görmek yine Reiki’yi tanımlamada yetersiz olacaktır.
Bir felsefeden ibaret saymak da bizi yanılgıya götürür. Reiki’nin derin bir felsefeye sahip olduğu doğrudur, ancak bu Reiki’nin ancak bir yönünü tanımlayabilir.

Peki o zaman nedir Reiki ?

Reiki, İlahi şifanın insan kullanımına sunulmuş en yalın halidir. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal boyutta insanı şifalandıran, insanın kendi değerinin farkına varmasını sağlayan, insanı ışıkla ve sevgiyle tekrar tanıştırıp, ona zaten yapısında var olan değerlerini hatırlatan, her anlamda tekamülümüze imkan kılan bir öğretidir, bir felsefedir, bir şifa yöntemidir, bir uygulamalı tekniktir, pozitivizm, kimine göre de bir mucizeler deryasıdır.
Aslında hayatta olanın değil, olması gerekenin ta kendisidir...

Reiki öğrenmek için herhangi bir önkoşul gerekmez. Ruhsal, derin çalışmalarla alakalı olsa da hiç bir yoğun konsantrasyon, sert disiplin, mutlak meditatif ön hazırlık gerektirmez. Reiki hayatı zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak için vardır. Çalışmaları derin boyutlarda yapmak çok faydalıdır ancak şart değildir.

Kişinin entellektüelitesine bağlı değildir, yaş, kültür, inanç, din, dil, ırk, cinsiyet gibi ayrımlar söz konusu değildir. Sadece istemek yeterlidir.Zaten isteyen kişinin Reiki ile tanışma zamanı gelmiştir. O istek kişinin doğru zamanında Reiki ile tanışmasını daha doğru bir söylemle Reiki’yi hatırlamasını sağlayacaktır. Reiki empoze ile aktarılacak bir teknik değildir. Hiçbir kişiyi ısrarla, zorla Reiki ile buluşturamazsınız. Reiki kişilerin doğru zamanında zaten kendisi tanışır.

Reiki bir şifa enerjisidir.Kendimize ve diğer canlılara uygulayabileceğimiz bir enerji aktarımıdır. Bu enerji içinde sevgiyi, şefkati, aydınlığı barındırır.
Reiki aslında hepimizin çok yakından tanığı ancak hatırlamadığı bir enerji.Doğduğumuzda, hepimiz bize şu an olağanüstü görünen bu yüce enerji ile geliyoruz dünyaya. Buradaki satırlar yalnızca hatırlatmak için...

Reiki, şifayı beden, zihin ve ruhun şifası olarak bir bütün halde tanımlar. Reiki ile bedenimizin şifalanmasının yanı sıra zihnimiz ve ruhumuz da şifalanır. Zaten günümüz toplumunda en çok ihtiyaç hissedilen de bu “bütünsel şifa gerekliliği” değil mi ?

Reiki dileyen herkese açıktır. Her zaman o yüce enerjiyi aktarmaya hazırdır. Reiki’yi teknik anlamda öğrenebilmek, önce istemekle sonra da enerjiyi aktaracak olan bir Reiki öğretmeni ile mümkündür.”İnisiyasyon” (İlk temas, başlatma) adı verilen bu öğretmen aktarımı ile dileyen herkes bu harikulade enerji donanımına sahip olabilir. Uyumlama adı da verilen inisiyasyon işlemi ile birlikte öğrenciye enerjiyi kullanabilme bilgileri de hatırlatılır. Duygu yoğunlukları ve mutlak huzurla sonuçlanan uyumlamanın sonunda öğrenci artık bir Reiki uygulayıcısıdır. Kendini daha geliştirmek isteyenler daha ileri kademe seminerleri öğretmenlerinin yönlendirmesi ile alabilirler.

Tek bir seminere katılmakla hemen uygulayıcı olabilme gerçeği çoğu kimsede inandırıcılık yönünden tatmin edici olmayabilir. Belki de en hoş olan kısım da buna rağmen sistemin mükemmel çalışması ve bu ulvi enerjinin önkoşulsuz, önyargısız, saf sevgi ve şefkatle tüm canlıları kucaklayabilmesidir.

Turgay Köyağasıoğlu