1. KISIM
[size=medium]GENEL HÜKÜMLER[/size]
Hayvan satmak, kesmek, damgalatmak;
Madde 122
a) Kasaplık hayvanların hayvan borsası veya Belediye denetimindeki hayvan pazarları dışında yol ve meydanlarda satılması yasaktır. (Ancak, kurban bayramlarında Belediyenin tespit ettiği yerlerde satılabilir.)
b) Hayvanlar borsa ve pazara sahiplerinin ad ve adreslerini, çıktıkları il, ilce ve koyu, hayvanlarda salgın hastalık bulunmadığını gösterir Veteriner veya sağlık raporu ile getirilir. Hayvan borsa ve pazarları Belediye Veterineri ve Zabıta Müdürlüğü’nce devamlı kontrol edilir.
c) Kasaplık hayvanlar yalnız Belediye mezbahalarında kesilir. Belediyece teknik imkânları olan kuruluşlara (Et ve Batik Kurumu gibi) özel anlaşmalarla bu görev verilebilir. Şehir içinde acık ve kapalı her hangi bir yerde kasaplık hayvan kesmek, damgalanmamış et ve sakatatı satmak, lokanta, kebapçı gibi dükkanlarla resmi, özel kuruluşların tabldotlarında bu gibi etleri kullanmak, başkalarına yedirmek, bu maksatla şehir içinde bulundurmak, bir yeden başka bir yere götürmek veya dışarıdan Belediye sınırları içine sokmak yasaktır.
d) Kasaplık kanatlı hayvanların kesim yerleri; Kasaplık kanatlı hayvanların kesim yerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarını gösterir Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır.
e) Canlı ağırlığı 16 kg. dan aşağı olan kuzuları kesmek yasaktır.
f)**Kesilmek üzere mezbahaya sevk edilen hayvanların çıkış yerlerini, sahiplerinin ad ve adreslerini, hayvanların tür ve adetlerini, sağlık durumlarını gösterir Veteriner sağlık raporu ile götürülmeleri zorunludur.
g) Belediye sınırları içinde kesilen veya belediye sınırları içine mezbuh olarak getirilen etlerin ve organların Veteriner tarafından muayene edilip damgalanması gerekir. Diğer il ve ilçelerin mezbahalarında kesilip belediyemiz sınırları içerisine getirilen küçükbaş, kanatlı hayvan etleri ile büyükbaş hayvan etleri Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’ne uygun şekilde getirilecektir.
Belediye hudutları dışında, mezbaha dışı kesilip damgasız olarak ilimize getirilen ve Belediye Veterineri tarafından muayene ve damga edilmeksizin satışa arz edilen etler kacak kabul edilir.
Bu etlerin laboratuar muayenesi sonunda yenilebilir durumda olduğu tespit edilirse Belediye Gelirler Yasası’nda belirtilen harç alınarak et sahibine satmak üzere teslim edilir. Özellikle ilgili ücret et sahibinden alınır.
Diğer il ve ilce mezbahalarında kesilip mezbuh olarak ilimize getirilen hayvanların sahibinin isim ve adresleri ile tur ve miktarını bildirir Veteriner raporuyla getirilmesi zorunludur.
Madde 123
Şehir içinde etler ve sakatat, sağlık koşullarına uygun ve bu amaçla yapılmış olan araçlarla taşınacaktır. Bu araçların her tarafı kapalı ve içleri düzenli bir surette galvanize sac veya çinko ile kaplanmış olacaktır.
İçeriye hava akimi vermek için ince tel ile kapalı hava delikleri bulundurulacaktır. Frigo firik veya termos tertibatlı araçlarda et taşıma sırasında soğutma ve havalandırma tertibatları çalışır durumda olacaktır. Etler bu araçların içinde gövde veya parçalar halinde asılı bulundurulacaktır. Aracın zeminine et ve sakatat bırakılması yasaktır.
Çengellerin yetersiz olduğu zamanlarda paslanmaz demir ızgaralı sehpa ve raflar kullanılabilir. Bundan başka her turlu etlerin açıkta götürülmesi yasaktır.
Dışardan kesilmiş olarak şehre getirilen ve Hayvan Sağlık Zabıtası Yönetmeliği hükümlerine bağlı bulunan etlerin taşınmasında bu maddeye tabidir.
Madde 124
Soğuk hava depolarına damgasız et alınması yasaktır.
[size=medium]IL KISIM
AVLANMAK, HAYVAN BESLEMEK, AHIR VE AGILLAR
AVLANAKMAK
[/size]
Madde 125
Şehir içinde her neden olursa olsun ses çıkaran veya çıkarmayan tüfeklerle veya sapan veya benzeri aletlerle veya elle ta~ vs. atarak avlanmak yasaktır.
Ceza sorumluluğu çağına gelmemiş olan küçük çocukların bu gibi hareketlerine mani olmayan veli ve vasileri sorumludur.
[size=medium]HAYVAN BESLEMEK[/size]
Madde 126
Hayvan besleyenlerin uyacakları koşullar;
a) Yollarda ve meydanlarda hayvan oynatmak, dövüştürmek, teşhir etmek ve dövmek yasaktır.
b) Belediye sınırları irinde konut sahalarındaki evlerde ve apartmanların her hangi bir yerinde, tavuk ve diğer kümes hayvanları beslenmesi için kümes yapılamaz ve her ne surette olursa olsun kümes hayvani ve güvercin beslenemez.
c)**** Taban alanı 20 m2'yi geçen kümesler tavuk üretme çiftliği kabul edilir.
d) Belediye sınırları içinde konut sahalarının en az 1000 metre uzağında sağlık teşkilatı, Belediye sağlık teşkilatı ve Veteriner teşkilatınca uygun görülecek bölgede tavuk üretme çiftlikleri tesisine izin verilebilir.
e) Canlı civciv satış yerleri;
1. Bu satış yerleri Belediyeden işyeri aşma ve çalışma ruhsatı almaya zorunludurlar.
2. Kuluçka ve ana makinelerinin bulunduğu üretim bolumu, teşhir ve satış yerinden duvarla ayrılmış olacaktır.
3. Zemin ve duvarların zeminden 1,5 metre yüksekliği beton, karosimon, karomozaki, fayans gibi kolay yıkanabilen bir maddeden olacaktır.
4. Teşhir ve satış yerinde civcivleri koyacak ısıtma havalandırma ve aydınlatma tertibatı, canlı dolaplar bulunacaktır.
5. Pislikleri koymak üzere, kapaklı yeteri miktarda çöp kabı olacaktır.
6. Bu dükkânlarda yumurtadan başka gıda maddeleri satılamaz.
7. Üretim bolumu bulunmayan dükkânlar teşhir ve satış yeri şartlarına uymak zorundadır.
********f)**** Canlı civciv satış yerlerinin uyacağı sağlık koşulları; Kanatlı hayvanların salgın hastalıklarını önlemek için****canlı civciv satan dükkânların aşağıdaki şartlara uyması gereklidir.
**************1-Ruhsat almada aranan asgari şartları yok edemezler veya olumsuz yönde değiştiremezler.
**************2-Ana makineleri, kafes ve camekanları daima temiz bulundurulacak her yeni kullanıştan önce dezenfekte edilecektir.
************ 3-Satılan civcivlere yabancı veba aşısı (burun, göz damlası) yapılmış olduğuna dair Veteriner raporu olacak, istek üzerine gösterilmek üzere satış yerinde hazır bulundurulacaktır. Aşısız civciv satışı yasaktır.
************ 4-Satılan civcivler, havalandırma deliği açılmış mukavva veya plastik kutularda alıcıya teslim edilir.
********g)Belediye sınırları içinde sus, bekçi veya av maksadı ile beslenen her nevi köpekler Belediyeye kayıt ettirilerek marka alınması zorunludur.
h) Her ne surette olursa olsun Belediye sınırları içinde başıboş köpek gezdirmek ve kendi haline terk etmek yasaktır.
i) Cadde, sokak, meydan ve genel taşıt araçlarında, halka açık yerlerde markasız, ağızlıksız ve tasmasız, köpek gezdirmek yasaktır. (Tasması, kayışı veya zinciri etrafındakilere zarar vermeyecek kadar kısa olacaktır.)
j) Kuduz köpek veya diğer hayvanlar tarafından ısırıldığı saptanan kedi ve köpekler Belediyeye kayıtlı olsun veya olmasın Belediyenin bu işle ilgili birimi tarafından kontrol altına alınır.
k) Başıboş ve sahibinin yedeğinde olmayan köpekler sahipsiz addedilerek toplattırılır. Belediyece verilmiş tasması bulunan ve serbest dolaştığı görülen kopekler kaydına göre sahibine haber verilir. Sahibi hakkında cezai işlem yapılır.
1) Süs hayvanları satış yerleri;
1. Süs hayvanları satış yerleri, satışı yapılan hayvan miktarına orantılı büyüklükte, havadar ve aydınlık olacaktır.
2. Zemin ve duvarlar kolay yıkanabilen mermer, fayans ve karo fayans gibi maddelerle kaplı olacaktır.
3. Şehir şebekesine bağlı su tesisatı olacaktır.
4. Dükkanlar koku ve çeşitli parazitlere karşı sürekli dezenfekte edilecektir. Hayvanlarda dış parazit bulunmayacaktır.
5. Süs hayvanı satışı yapılan yerler umuma acık gıda maddesi yapan ve satan yerlerden (lokanta, birahane, şarküteri, market ve benzeri) en az 100 metre uzaklıkta olacaktır.
6. Her kafes ya da koruma yerinde en fazla bir adet hayvan bulundurulacaktır. Kafesler hayvan türlerine göre yeterli sayıda ve büyüklükte olacak ve her kafeste yemlik, suluk bulunacak, kafes malzemesi paslanmaz ve kolay temizlenebilir olacaktır.
7. Kedi, köpek, tavşan, maymun gibi evcil hayvanlardan dükkânda en fazla 5'er adet bulundurulabilecektir.
8. Yılan, kertenkele, kurbağa, kaplumbağa**gibi hayvanların muhafaza edildikleri özel koruma yerlerinde, doğal yaşamlarındaki ortam sağlanacaktır.
9. Süs hayvanları satışı yapılan yerlerdeki tüm hayvanların (yılan, kertenkele, kaplumbağa ve benzeri hariç) sağlık karneleri bulundurulacak, tropikal bölgelerden ithal edilmiş hayvanların sağlıklı olduklarına ve aşılandıklarına dair geldiği ülkenin Veteriner teşkilatı tarafından verilmiş uluslararası sağlık raporu bulunması zorunludur.
10. Kedi ve köpekler kuduz aşısı yapılmış şekilde satılacaktır. (Kedi için 6 aylık-köpek için 3 aylık tam büyükler).
[size=medium]AHIR VE AGILLAR: [/size]
Madde 127
Belediyeden izin almadan Belediye sınırları içinde ahır ve ağıl yaptırmak yasaktır. Belediyenin izin verdiği bölgelerde yaptırılacak ahırlarda aranacak koşullar şunlardır.
l. Ahırlar kagir ve asgari sağlık şartlarına uygun olacaktır. Çukur yerlerde inşa edilmeyecek, tabii zeminde yüksek olmasına özen gösterilecektir.
2. Ahırlar ayrı bir yere yapılacak ve başkalarının oturdukları binalara bitişik olmayacaktır. İnek ahırlarının yanında domuz ahırları bulunmayacaktır. Domuz ahırının bulunduğu bölge en uç noktasından itibaren çepeçevre meskenlerden en az 1000 metre uzaklıkta olacaktır.
3. Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince kurulmasına izin verilen ahırlarda;
a) Hayvanlara ait katı ve sıvı atıklar sızdırmasız, üzeri yeter büyüklükte septik çukurlarda biriktirilecektir.
b) Septik çukurlardaki gübrelerin çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılmış uygun araçlarla Büyükşehir Belediye sınırları dışına taşınması ve çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde kullanılması veya izale edilmesi zorunludur.
c) Hayvanlara ait ahırlar ve çevresi, faktörlere karşı periyodik olarak hayvan sahiplerince ilaçlanacaktır.
d) Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki mevcut ahırların yukarıdaki şartlara uygun hale getirilmesi için ıslah çalışmaları yapılacaktır. Ahırlar (hayvan barınakları), mandıralar (besi yerleri), gayri sıhhi müesseselerden olması nedeniyle Belediyece izin verildiğinde 1893 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 268–275. Maddeleri uyarınca hazırlanmış bulunan Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
4. Beygir ahırları hayvanın cinsine ve boyuna göre beher beygir için 1,5 metre ve 2 metre genişliğinde 3 ile 4 metre uzunluğunda olacaktır. İnek ahırlarında beher hayvan için 1,5 metre genişlik ve en az 3 metre
uzunluk hesap edilecek ve hayvanın arkasında serbestçe dolaşabilmek için 1-1.5 metre genişliğinde bir yol bulunacaktır.
5. Ahir ve ağıllar hayvanlar için gerekli sağlık şartlarına uygun olacaktır.
Zemin betondan, asfalttan veya araları çimento ile birleştirilmek şartıyla parkeden veya düz taştan olacaktır. Betondan yapıldığı taktirde hayvanların kaymaması için üzerinde derince çizgiler yapılacaktır.
Zeminde hayvanların arka tarafına gelen yerde en çok 10 cm. derinliğinde 20 cm genişliğinde bir oluk bulunacak, idrar, gübre ve yıkama suları buradan akıp bir yer altı mecrası ile ızgaralı delikli olan lağım kanalı veya septik çukura gidecektir.
6. Duvarlar dayanıklı, hava rutubeti geçirmez bir yapıda olacaktır. Ahır duvarların iç köşeleri kolaylıkla temizlenmesi için içeriden yuvarlak olacaktır.
Duvarlar 2 metre yüksekliğe kadar çimento ve benzeri madde ile sıvalı, üst tarafları harç ile sıvalı ve kireçle badana olacaktır.
7. Ahir kapıları yeteri kadar geniş, yüksek ve mazbut olacaktır.Pencereler hayvanlara zarar vermemek için tavana yakın açılacaktır, yüksekliğinden ziyade eni geniş olacak ve 3 hayvana bir adet veya taban alanını**½ oranında pencere olacaktır. Pencereler sineklere karşı tel kafeslerle örtülecektir.
8. Yemlikler hayvanların boylarına uygun sağlığa zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.Yemlikler daima temiz tutulacak, her yem verildiği zaman temiz olmasına dikkat edilecektir.
9. Ahırlarda su bulundurulacak, sabah, akşam, ahır avlu, süt sağım yerleri yıkanıp temizlenecektir.
10. Hayvanlara yapılacak yataklıklar samandan ve ottan olacaktır.
11. Hayvanlara yem, saman vs. gibi yiyecekleri, ahırların dışındaki avlulardan ayrılmış özel yerlerde saklanacaktır. Bu yerler her halde ahırdan bir duvarla ayrılmış bulunacaktır.
12. Bir ahıra hangi cins hayvan için izin alınmış ise ancak o cins hayvanın bulundurulması şarttır. Orada başka cinsten hiçbir hayvan bulundurulmaz, ancak Belediyeden izin almak şartıyla kapasite sınırları içinde değişik hayvan beslenebilir.
[size=medium]GÜBRELİKLER[/size]
Madde 128
1. Ahır içinde tuvalet ve gübrelik bulunmayacaktır.
2. Gübrelik ve gübreler, su kuyularına ve her türlü su mecralarına hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde ve bu gibi yerlerden, Belediyece gösterilecek uzaklıkta bulunacak ve sızıntı olmaması irin gerekli olan her türlü tertibat alınmış olacaktır. Gübre çukurları 2x2, 5x2 metre ebadında ve üzeri kapalı olacaktır.
3. Gübreliklere yığılan gübreler haftada 3 defa kaldırılmış olacaktır. Kalabalık yerlerde inek ve beygir besleyenler gübreleri her gün mutlaka kaldıracaklardır. Gübreler kaldırıldıklarından sonra yerleri temizlenecek ve kokusu giderilecektir.
4. Her ahır eşit aralıklarla senede en az 3 defa kireç badana edilecek ve zemin, yemlik, sağım yerleri gibi bölmeler dezenfekte maddeleri ile temizlenecektir. Yalnız sütler kokuyu şok çabuk aldığından dolayı inek ahırları içinde kokulu maddeler kullanılmayacaktır.
5. Ahırlarda barındırılan hayvanların sağlık ve bulaşıcı hastalıklara karşı periyodik muayene ve aşılamaları yaptırılacaktır. Salgın hastalıklar çıktığında hayvanlar başka bir yere alınarak ahır yetkili Veteriner sağlık memuru veya belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkili elemanları nezaretinde dezenfekte edilecektir.
[size=medium]AHIRLARIN VE AGILLARIN DENETİMİ [/size]
Madde 129
1. Veterinerlerle, Belediye Zabıta memurlarının ve çevre Sağlık yetkililerinin ahır ve ağılları her zaman denetlemeye hak ve salahiyetleri bulunduğundan, ahır sahip ve mesulleri bu hususta kendilerine her an kolaylık göstermek zorundadır.
2. Şehir içerisinde Belediyece izin verilmeyen bölgelerdeki ahır ve ağıllar yıktırılır.
3. Şehir içerisinde Belediyece izin verilmiş ve köylerde eskiden yapılmış bulunan ahır ve ağıllardan, yukarıda sayılan niteliklere uymayanlar, tespit edildiğinde, bu noksanların giderilmesi için sahibinden yazılı tebligatla belirli bir süre tanınır, bunu kabul etmeyen veya ahırdaki noksanlıkları gidermemekte ısrar edenlerin ahırları yıktırılır.
[size=medium]HAY VAN ÖLÜLERINE AİT HÜKÜMLER [/size]
Madde 130
Belediyece hayvan mezarlığı yapılıncaya kadar hayvan ölüleri hakkında aşağıda gösterildiği gibi hareket edilecektir.
a) Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak, umuma mahsus yerlere atmak veya gömmek yasaktır.
b) Ahır ve ağıl hayvanlarının ölüleri sahipleri tarafından kokuşmaya meydan verilmeden, şehir dışında hayvanlar tarafından eşilip çıkartılmayacak surette gömülecektir. Bunların gıda maddelerini veya insanlara mahsus eşyayı nakle veya insan taşımaya mahsus araçlarla götürülmeleri yasaktır.
C) Kedi, köpek gibi hayvanlarla kümes hayvanlarım ölüleri, kokuşmadan, sahipleri tarafından uygun yerlere hayvanlar tarafından çıkarılmayacak ve koku neşretmeyecek tarzda gömülecek veya bu iş ile görevli Belediye aracına teslim edilecektir.
d) Bulaşıcı hastalıklar sonunda ve şüpheli olarak ölen hayvanlar için Hayvan Sağlık Zabıtası Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılabilir.
Madde 131
Zabıta Müdürlüğü emrinde 4857 sayılı Yasaya tabi personelin yazlık ve kışlık kıyafetlerine aşağıda belirtilen Zabıta Görevlisi ve Belediye Tanıtım armaları takılacaktır.
Madde 132-
Bu Zabıta Çalışma Esasları Yönetmeliği hükümleri,**zaman içerisinde değişen şartlara karşı çıkarılan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler doğrultusundan**ayrıca yeni bir meclis kararına gerek kalmadan**yeniden**düzenlenir.
Madde 133-
Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Madde 134
Bu yönetmelik hükümlerini Mersin/ Toroslar**Belediye Başkanı yürütür.