Yağların sindirimi
Besin maddeleriyle alınan yağların çoğunu nötral yağlar oluşturur. Bunun yanısıra fosfolipidler ve kolestrol de bol miktarda bulunmaktadır. Yağ asitlerinin gliserolle yaptıkları , mono, di ve triaçilgliserol esterleridir. Triaçilglisroller (trigliserid, nötral yağ) metabolik enerjinin en verimli depolanma şeklidir. Memelilerde, triaçilgliserollerin depolandığı doku adipaz dokudur. Bu depo hücrelerinin büyük bölümünü trigliseritler oluşturur. Bu hücreler trigliseritlerin sentez, depo ve mobilizasyponu için özelleşmişlerdir. Diyetle alınan yağlar ince bağırsağın üst kısmına geldiğinde kolesistokinin hormonu salgılanarak kana karışır. Bu da safra kesesinde bağırsağa safra salınmasını uyarır. Safra sıvısının büyük kısmını oluşturan safra asitleri kolestrolün polar türevleri olup hem polar hem de apolar kısımları sayesinde deterja özelliği gösterirler. Karaciğerde sentezlenirler. Safra kesesinde toplanarak depolanırlar. Suda çözünmeyen lipidleri dağıtarak emisyon oluştururlar. Bu sayede lipaz enzimleri tarafından etkilenmesi için uygun fiziksel hal sözkonusu olur. Lipaz enzimleri sayesinde yağ asitleri, sabunlar, mono ve trigliseritlerden meydana gelen bir karışım ortaya çıkar.
10-12 karbon zincirinden daha kısa yağ asitleri bağırsak duvarı tarafından emilirler ve kan dolaşımı ile karaciğere taşınırlar. Daha uzun yağ asitleri ve farklı gliserit esterleri bağırsak mukozasında triaçilgliserolere ve fosfolipidlere çevrilir ve lenf sistemi tarafından kana karışır.
Serbest yağ asitleri ve 2 monoaçil gliserol diyetle alınan lipidlerin başlıca yıkım ürünleridir. Bunlar, safra asitleriyle birleşerek karışık miselleri oluştururlar. Lipidlerin hidrofobik grupları kürenin iç kısmında, hidrofilik kısımlarıysa dış kısmında yerleşir. Bu karışık miseller bağırsak mukoza hücreleri tarafından emilirler. Eritrositlerde emilen lipid karışımı kompleks lipidlerin biyosentezinin yapıldığı endoplazmik retikuluma geçerler. Yağ asitleri, yağ açil koenzim a sentetaz ve tiyokinaz tarafından akitif forma geçirilirler. Bağırsak mukoza hücrelerince absorbe edilen 2 monoaçil gliseroller, triaçilgliserollere dönüştürürlürler.
Misel: bağırsak boşluğundaki triaçilgliserol, monoaçilgliserol ve yağ asitlerinin kolatlarla birleşerek oluşturdukları kolloidal yapıdır.
Kolat: (Safra asitleri) Lipidlerin bağırsak boşluğunda çözünürlük kazanmalarını, küçük yağ damlaları halinde dağılmalarını ve lipaz tarafından sindirilmesini sağlar.
Şilomikron: Triaçilgliseroller, fosfolipidler ve kolestrol esterlerinin biraraya gelerek mikroskopta görülebilen büyük yağ damlacıkları oluşturmasıdır. Başka biş deyişle, ince bağırsaklardan emilen lipidlerin kanda taşınma şeklidir.
Fosfolipitler: Hiç değişmeden bağırsak mukoza hücrelerinden emilirler ve şilomikronlara katılarak lenf sistemine geçerler.
Kolestrol: İnce bağırsak tarafından emilerek şilomikronlar ile lend dokularına geçerler.