Sayfa 1/2 12 SonSon
13 sonuçtan 1 ile 10 arası
 1. #1
  Yrd. Doç. Dr.
  Üyelik tarihi
  30 Mar 07

  Mesajları
  1775
  Konuları
  582
  Eklentileri
  96
  Kredisi
  4814
  Harcanan
  0
  Kalan
  4814

  Standart Yaş pastalarda koliform, e.coli ve s.aureus bakterileri üzerine bir araştırma

  Gıda Müh.Zafer YAŞAR
  Zafer.Yasar@mam.gov.tr  Gıda Müh.Oğuzhan ÖĞÜT
  Oguzhan.Ogut@mam.gov.tr  Gıda Müh.Erdem ÖNER
  Erdem.Oner@mam.gov.tr
  Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü, Gebze / Kocaeli  Bu araştırmada, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren 15 adet farklı firmaya ait satış noktalarından ve üretim yerlerinden alınan toplam 180 adet kremalı yaş pasta örneğinin Koliform, E.coli ve S.aureus yönünden mikrobiyal kalitesi belirlenmiştir. İncelenen 180 adet yaş pastanın 131(%72,8) adetinde koliform grubu bakteri, 54(%30) adet yaş pastada E.coli ve 7 adet(%3,9) yaş pastada ise S.aureus tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, incelenen yaş pastaların koliform ve E.coli bakımından mikrobiyolojik ve hijyenik kalitelerinin iyi olmadığı ortaya çıkmıştır.  1. GİRİŞ  Yaş pastalar farklı tüketici grupları tarafından sevilerek tüketilen gıda maddeleridir. Pastalar, genellikle insanların özel günlerde tükettikleri gıda çeşitlerinden olmuştur. Düğünlerde pasta kesmenin, yeni evlilere bereket, doğurganlık ve mutluluk dileklerinin iletilmesine aracı olan bir adet olduğu inanışı insanlar arasında yaygındır. Pasta sözcüğünün tarihsel geçmişine bakıldığında kökeninin Helen uygarlıklarına kadar uzandığı ve “kek” kelimesinden geldiği bildirilmektedir. Doğum gününde kutlama amacıyla pasta kesilmesi ise 13.yy Ortaçağ Almanya’sında ortaya çıkmıştır. Bu çağda doğum günü kutlamasının sabaha karşı gün ağarırken başladığı, üstü yanan mumlarla süslenmiş pastaların eve getirildiğinde çocuğun uyandırılarak mumları üflediği belirtilmiştir. Pastalar günümüzde ise, her yaşta insanın özel günlerde ve kutlamalarda severek tükettiği gıda maddelerinden biri olmuştur (ANONYMOUS, 2002).
  Pastalar, kek v.b fırın ürünleri üzerine krema, meyve, meyve jöleleri, bal, fındık, ceviz, çeşitli soslar, şeker şurupları vb. gıda maddeleri eklenerek hazırlanır. Pastaların kek gibi pişmiş kısımlarından çok, çeşitli gıda maddelerini içeren bu kısımları mikrobiyal bozulmaya uğrar. Pastaların içlerine ve üzerlerine eklenen krema ve benzeri maddelerin birçoğu, özellikle süt ve yumurta içeriyorsa, mikrobiyal gelişme açısından uygun ortamlardır. Pişirme işlemi sırasında bu ürünlerin mikrobiyal yükleri önemli ölçüde azalır, ancak soğutma, pastayı süsleme ve diğer üretim aşamalarında tekrar kontamine olma olasılıkları yüksektir. Ayrıca, pastalara eklenen hindistan cevizi, çikolata, krem şanti gibi ısıl işlem uygulanmayan katkılar da mikrobiyal bulaşma açısından önemli kaynakları oluştururlar. Dolayısıyla, bu tür ürünlerde hem krema gibi ısıl işlem gören kısımlarda canlı kalan sporlar, hemde sonradan bulaşan mikroorganizmalar bozulmaya neden olabilirler (ÜNLÜTÜRK ve TURANTAŞ, 1998).
  Düşük işlem gören ürün sınıfında yer alan yaş pasta gibi pastane ürünleri fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmaya maruz kalabilmektedir. Pastane ürünlerinin su aktiviteleri de mikrobiyal gelişimin desteklenmesinde rol oynayabilecek önemli bir parametredir. Nem içeriği ve su aktivitesi yüksek gıdalar mikrobiyal bozulmalara neden olabilmektedir (Smith ve ark., 2003). Smith ve arkadaşları (2003) yaptıkları araştırmada pastane ürünlerini su aktivitelerine göre sınıflandırmışlar ve yaş pastaları su aktivitesi yüksek (aw>0,85) olan pastane ürünleri sınıfında değerlendirmişlerdir.
  ARAN, N. (1988) İstanbul piyasasında tüketilen gıdaların tüketici sağlığı yönünden değerlendirilmesi ile ilgili çalışmasında 17 adet pasta örneği incelemiş, pasta örneklerinin tamamında 5x10² - 4,9x108 kob/g arasında koliform grubu bakteriye rastlamış, örneklerin 13’ünde ise 5x10² - 4,9x104 kob/g arasında fekal koliform grubu bakteriye rastlamıştır.
  TABAK, R., (1999) Ankara’da yaptığı çalışmada, 30 adet kremalı ve çikolatalı yaş pasta örneğini incelemiştir. Koliform bakteri sayısı kremalı pasta örneklerinde ortalama 2,12x105kob/g, çikolatalı pasta örneklerinde ortalama 7,33x104kob/g olarak tespit edilmiştir. S.aureus kremalı pastaların %40’ında bulunmuşken, çikolatalı pastaların %13,3’ünde tespit edilmiştir. E.coli’ye ise kremalı pastaların %33,3’ünde, çikolatalı pastaların 13,3’ünde rastlanmıştır.
  GÜNDOĞAN ve ark. (2001) Ankara’da 40 adet yaş pasta örneği incelemişlerdir. Bu örneklerin hepsinde E.coli’ye rastlanmış ve 3x10³ - 2,5x104 adet/g arasında tespit edilmiştir. İncelenen 40 adet örneğin 35’inde (%87,5) ise 3,0x101- 3,0 x104adet/g aralığında ise S.aureus’a rastlanmıştır.
  VAR ve ark. (2003) ise Adana’da yaptıkları çalışmada, 150 adet yaş pasta örneğini incelemişler, örneklerin %9,3’ünün S.aureus, %81,4’ünün E.coli ve %89,4’ünün de koliform grubu bakteriler tarafından kontamine olduğunu saptamışlardır.
  GÜMÜŞ ve ark. (2005) Tekirdağ’da yaptıkları çalışmada, 60 adeti çikolatalı ve 60 adeti meyveli olmak üzere toplam 120 adet yaş pasta örneğini incelemişlerdir. İncelenen 60 adet çikolatalı yaş pastanın 50 adetinde (%83,3) koliform bakteri ve 16 adetinde (%26,7) ise S.aureus (>10²kob/g) tespit edilmiştir. İncelenen 60 adet meyveli pastanın 56 adetinde (%93,3) koliform bakteri, 19 adetinde ise (%31,6) S.aureus saptanmıştır.
  İrlanda’da FSAI (Food Safety Authority of Ireland) tarafından 2001 yılında yapılan bir çalışmada, 527 adet bozulabilir dolgulu pasta örneği E.coli ve S.aureus parametreleri yönünden analize alınmıştır. Çalışma sonucunda, S.aureus yönünden, 9 adet örnek (%1,71) yetersiz (100 - <104kob/g) ve 1 adet örnek (%0,19) ise potansiyel tehlikeli (?104kob/g) olarak değerlendirilmiştir. E.coli yönünden ise 11 adet örnek (%2,09) yetersiz (?100kob/g) olarak tespit edilmiştir (ANONYMOUS, 2001).
  Bu araştırmada çok sevilen ve farklı tüketici grupları tarafından tüketilen çeşitli yaş pastalar gıda zehirlenmelerine yol açan S.aureus gibi patojen, kolifom ve E.coli gibi kirlilik indikatörü olarak tanımlanan bakteriler açısından incelenmiştir.  2. MATERYAL ve METOT  Çalışma materyali olarak İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren 15 adet unlu mamul üretici firmalarının üretim yerlerinden ve bu firmalara ait satış noktalarından tedarik edilen kremalı yaş pasta (meyveli ve çikolatalı) örnekleri kullanılmıştır. Alınan örnekler soğuk zincir kırılmadan (max. 4°C), özel buz kutularında laboratuara mikrobiyolojik analizler yapılmak üzere nakledilmiştir. Çalışma kapsamında İstanbul’dan 80 adet, İzmir’den 100 adet olmak üzere toplam 180 adet yaş pasta örneği incelenmiştir.
  Yaş pasta örneklerindeki koliform bakteri ve E.coli “En Muhtemel Sayı” (EMS) metoduyla belirlenmiştir. Yöntemin esası, ardışık 3 seyreltiden 3’er adet sıvı besiyerine 1’er ml. ekim yapılarak, inkübasyon sonunda tüplerin pozitif ya da negatif olarak değerlendirilmesi ile elde edilecek pozitif ve negatif sayıların, istatistik yöntemlerle elde edilmiş çizelgeden okunmasıdır (ANONYMOUS, 2005).
  Aseptik şartlarda 25 g. Stomacher torbasına alınan örnek üzerine 225ml. BPW (Buffered Pepton Water) eklenerek 2 dakika homojenize edilmiştir. Homojenize edilen örnekten 9ml’lik steril dilüsyon sıvısı içine 1ml ana dilüsyondan inoküle edilmiştir. Aynı şekilde diğer seyreltimler hazırlanmıştır. (10-1, 10-2, 10-3) Üçlü tüp yöntemine göre içinde durhaim tüpü bulunan ortama 1’er ml. ekim yapılmıştır. Ekim yapılan tüpler 35-37°C’de 24-48 ±2 saat inkübe edilmiştir. Bu test sonucunda gaz oluşan tüpler ayrılmıştır. Gaz oluşumu gözlenen tüplerden doğrulama testi için Brillant-Green Lactose Bile (BGLB) ortamı içeren tüplere ekim yapılmıştır. Bu tüpler 35-37°C’de 48±2 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda tüplerde gaz oluşumu ile koliform bakterilerin varlığı doğrulanmıştır. Pozitif tüp sayısına göre EMS çizelgesinden yaş pastalardaki koliform bakteri sayısı belirlenmiştir. Koliform bakterilerin fekal kaynaklı olup olmadıklarını belirlemek için tamamlama testi yapılmıştır. Gaz oluşturan tüplerden EC broth ortamına ekim yapılmış, örnekler 45,5°C’de 24±2 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda tüplerde gaz oluşumu ile fekal koliform bakterilerin varlığı saptanmıştır. Koliform organizmayı tür düzeyinde belirlemek için IMVIC testleri (Indol, Metil Red, Voges-proscover ve Citrate) uygulanmış ve sonuçlara göre E.coli sayısı saptanmış ve çizelgeden EMS olarak belirlenmiştir (FDA, 1998).
  S.aureus sayımı için yayma plak yöntemi kullanılmıştır. Aseptik şartlarda 25g. stomacher torbasına alınan örnek üzerine 225ml. tampon çözelti eklenerek 2 dakika homojenize edilmiştir. 9ml. dilüsyon sıvısı içine 1ml. örnek inokule edilecek şekilde uygun seyreltimler hazırlanmıştır. Homojenize edilmiş örnek Baird Parker Agar (BPA) içeren 3 petriye toplam 1ml olacak şekilde inokule edilmiştir. Diğer dilüsyonlardan 0,1ml. olacak şekilde plaklara ekim yapılmıştır. Steril Drigalski spatulu ile agar üzerine inokule edilen örnekler yayılmıştır. Petri plakları 35°C ±1’de 45-48 ±2 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda petrilerde gelişen siyah renkli, parlak, çevresinde şeffaf zon oluşturan koloniler sayılmıştır. Koagulaz testi uygulanarak yaş pasta örneklerinin gramındaki S.aureus varlığı doğrulanmıştır (FDA,1998).  3. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA  Yapılan araştırmada, İstanbul ve İzmir’de ki çeşitli üretim ve satış noktalarından alınan toplam 180 adet çikolatalı ve meyveli yaş pasta örneği koliform bakteri, E.coli ve S.aureus parametreleri yönünden incelemeye alınmış ve değerlendirilmiştir (Çizelge -1).
  Analiz edilen toplam 180 adet yaş pasta örneğinin 49 adetinde (%27,2) EMS <100/g adet koliform bakteri tespit edilirken, 131 adetinde (%72,8) ise EMS 100/g ile EMS >1100/g arasında değişen sayılarda koliform bakteri bulunduğu belirlenmiştir. Koliform bakteri açısından incelenen 90 adet çikolatalı yaş pasta örneğinin 9 adetinde koliform grubu bakteri bulunmazken, 37 adetinde ise EMS >1100/g oranında bulunduğu tespit edilmiştir. Analize alınan 90 adet meyveli yaş pasta örneğinin 13 adetinde koliform grubu bakteri tespit edilemezken 46 adetinde ise EMS >1100/g oranında koliform bakteri bulunması dikkat çekicidir (Çizelge–2). Koliform bakterilerin doğada yaygın olarak bulunması, insan ve hayvan vücudu dışında üreyebilmesi ve bazı suşlarının fekal kaynaklı olmayışı gibi nedenlerle bu gruptan daha çok sanitasyon indikatörü olarak yararlanılmaktadır. Koliform grubu bakterilerin sayısının yüksek düzeylerde bulunması yaş pastaların hijyenik koşullarda üretilmediğinin bir göstergesidir.
  Fekal kontaminasyonun indikatör bakterisi olan E.coli açısından değerlendirilen yaş pastaların 126 adetinde (%70) E.coli varlığına rastlanmazken, 54 adetinde (%30) ise EMS 3/g ile EMS>1100/g arasında değişen değerlerde E.coli bulunduğu gözlenmiştir. E.coli varlığı çikolatalı yaş pastalarda %28,8 (25 adet), meyveli yaş pastalarda ise %32,2 (29 adet) olarak tespit edilmiştir. 90’ar adet çikolatalı ve meyveli yaş pasta örneğinde EMS>1100/g oranında tespit edilen örnek miktarı sırasıyla 4 adet ve 7 adet olarak belirlenmiştir. Koliform grubu bakteriler içerisinde yer alan E.coli’nin gıdada bulunması fekal orijinli olması nedeniyle genel olarak gıdaya direkt ya da indirekt yolla bir dışkı kontaminasyonunun olduğuna işaret etmektedir. Yaş pasta örneklerinde yüksek düzeylerde E.coli varlığı gıdanın uygun olmayan ya da yetersiz hijyen sanitasyon koşullarında üretilip depolandığı konusunda genel bir fikir vermektedir.
  S.aureus açısından analiz edilen 180 adet pastanın sadece 7 adetinde (%3,9) S.aureus varlığına rastlanmıştır. 90 adet çikolatalı yaş pastanın 4 adetinde 2,8x10²kob/g, 1,2x10³kob/g, 1,3x10³kob/g ve 5,3x10³kob/g, yine 90 adet meyveli yaş pastanın ise 3 adetinde 8x10²kob/g, 3,6x10²kob/g ve 1,3x10³kob/g düzeylerinde S.aureus tespit edilmiştir (Çizelge-2). Staphylococcus türlerine insanların ağız, burun, el ve derilerinde, derilerdeki sivilce ve yaralarda rastlanmaktadır. Dolayısıyla S.aureus’un en önemli bulaşma kaynağı hijyen ve sanitasyon kurallarına uymayan gıda üretim personelidir. Yüksek staphylococcus sayıları genelde işletme sanitasyonunun ve sıcaklık kontrolünün herhangi bir aşamada yetersiz olduğunun, işlem sırasında gıdaya veya gıdanın temas ettiği yüzeylere insan veya çiğ materyalin çeşitli şekillerle temas ettiğinin göstergesi olarak kabul edilmektedir (ÜNLÜTÜRK ve TURANTAŞ, 1998).
  İzmir’den alınan 100 adet ve İstanbul’dan alınan 80 adet örneğin karşılaştırması yapıldığında, oransal olarak İzmir’den alınan örneklerde mikrobiyal gelişim gözlenen yaş pasta sayısının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Koliform bakteri açısından, İzmir’den alınan 100 örneğin 78 adetinde (%78), İstanbul’dan alınan 80 örneğin 53 adetinde (%66,25) EMS 100/g ile EMS >1100/g arasında değişen oranlarda mikrobiyal üreme olduğu belirlenmiştir. E.coli açısından değerlendirildiğinde ise, İzmir’den alınan 100 adet örneğin 35 adetinde (%35), İstanbul’dan alınan 80 adet örnekten 19 adetinde (%23,75) EMS 3 ile EMS>1100/g arasında değişen değerlerde mikrobiyal üreme olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca İzmir’den alınan 5 adet İstanbul’dan alınan 2 adet yaş pasta örneğinde S.aureus ile karşılaşılmıştır.  Çizelge 1: Çikolatalı ve meyveli yaş pastalar da tespit edilen koliform bakteri, E.coli ve S.aureus düzeyleri.
  Pasta Türü Bölge Örnek Sayısı Koliform Bakteri E.coli S.aureus
  EMS <100 /g EMS 100->1100 / g Bulunmadı / g EMS 3 - >1100 / g <10 kob / g >10 kob / g
  Çikolatalı Yaş Pasta İstanbul 40 Adet 16 adet % 40,0 24 adet % 60,0 34 adet % 85,0 6 adet % 15,0 39 adet % 97,5 1 adet % 2,5
  İzmir 50 Adet 13 adet % 26,0 37 adet % 76,0 31 adet % 62,0 19 adet % 38,0 47 adet % 94,0 3 adet % 6,0
  Toplam 90 Adet 29 adet % 32,2 61 adet % 67,8 65 adet % 72,2 25 adet % 28,8 86 adet % 95,6 4 adet % 4,4
  Meyveli Yaş Pasta İstanbul 40 Adet 11 adet % 27,5 29 adet % 72,5 27 adet % 67,5 13 adet % 32,5 39 adet % 97,5 1 adet % 2,5
  İzmir 50 Adet 9 adet % 18,0 41 adet % 82,0 34 adet % 68,0 16 adet % 32,0 48 adet % 96,0 2 adet % 2,0
  Toplam 90 Adet 20 adet % 22,2 70 adet % 77,8 61 adet % 67,8 29 adet % 32,2 87 adet % 96,7 3 adet % 3,3
  Genel Toplam 180 Adet 49 adet % 27,2 131 adet % 72,8 126 adet % 70,0 54 adet % 30,0 173 adet % 96,1 7 adet % 3,9  Çizelge 2: Çikolatalı ve meyveli yaş pastaların incelenen parametrelere göre mikrobiyolojik kalitelerinin karşılaştırılması.
  Örnek Türü Örnek Adeti Analiz Sonucu Koliform Bakteri (Adet) E.coli (Adet) S.aureus (Adet)
  Çikolatalı Yaş Pasta 90 EMS >1100 37 4 -
  EMS 750 1 0 -
  EMS 450 9 1 -
  EMS 250 8 4 -
  EMS 200 2 0 -
  EMS 150 4 1 -
  EMS 95 2 1 -
  EMS 75 3 0 -
  EMS 45 6 3 -
  EMS 25 2 7 -
  EMS 20 1 1 -
  EMS 9 2 2 -
  EMS 7 2 0 -
  EMS 4 2 1 -
  Bulunmadı 9 65 -
  <10 kob/g - - 86
  2,8x10² kob/g - - 1
  1,2x10³ kob/g - - 1
  1,3x10³ kob/g - - 1
  5,3x10³ kob/g - - 1
  Meyveli Yaş Pasta 90 EMS >1100 46 7 -
  EMS 750 1 0 -
  EMS 450 10 2 -
  EMS 250 9 2 -
  EMS 200 1 0 -
  EMS 150 3 2 -
  EMS 95 0 2 -
  EMS 75 1 0 -
  EMS 45 2 3 -
  EMS 25 2 6 -
  EMS 15 0 1 -
  EMS 9 1 2 -
  EMS 4 1 2 -
  Bulunmadı 13 61 -
  <10 kob/g - - 87
  8x10² kob/g - - 1
  3,6x10² kob/g - - 1
  1,3x10³ kob/g - - 1  4. SONUÇ  Bu çalışmada, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren 15 adet farklı firmaya ait satış noktalarından ve üretim yerlerinden alınan toplam 180 adet kremalı yaş pasta örneğinin koliform, E.coli ve S.aureus yönünden mikrobiyal kalitesi incelenmiştir. 180 adet yaş pastanın 131 (%72,8) adetinde koliform grubu bakteri sayısının yüksek düzeyde bulunduğu ve ürün güvenliği açısından risk teşkil ettiği belirlenmiştir. 54 (%30) adet yaş pastada E.coli, 7 adet (%3,9) yaş pastada ise S.aureus tespit edilmiştir.
  İncelenen örneklerin %30’unda tespit edilen E.coli varlığı yaş pastaların insan sağlığı açısından potansiyel bir tehlike oluşturduğunun ve gıdanın fekal kontaminasyona uğradığının bir göstergesi olmaktadır.
  Pişmemiş kremalı pastane ürünleri mikrobiyal gelişmeye elverişli ürünler olup, bu gıdaların el ile işlenmesi ve üretimin yetersiz hijyenik koşullar altında gerçekleştirilmesi birçok gıda zehirlenmesi olayına neden olabilmektedir. (NIELSEN, 2004).
  Yaş pastalarda %72,8 oranında görülen koliform grubu bakteri sayısının yüksekliği yaş pastaların gerekli hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun şekilde üretilmediğini göstermektedir. Gıdalar üretim esnasında hammaddeden son ürüne kadar tüm aşamalarda her türlü araç gereç, ekipman ve üretim alanları yüzeylerinden gıdalara kolayca bulaşabilmektedirler. Bu nedenle, gıda güvenliğini sağlamak ve kontaminasyon kaynaklarının giderilmesi için etkin bir gıda güvenliği sistemi kurulmalı, zararlı mücadele programı, hijyen ve sanitasyon programları uygulanmalı ve personel eğitim programları yaygınlaştırılmalıdır. İşletmelere HACCP sisteminin kurulması ve etkin uygulanması ürün güvenliği açısından önem teşkil etmektedir.
  Yapılan diğer çalışma sonuçları ile birlikte, yaptığımız çalışma sonuçları değerlendirildiğinde, ülkemizdeki yaş pastaların hijyenik kalitesinin yeterli seviyede olmadığı görülmektedir. Ürünlerin hijyenik kalitesinin iyileştirilmesi için öncelikle üretim ve satış noktalarında gıda güvenliği bilincinin yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, üretim alanlarında hijyen sağlamaya yönelik gıda güvenliği sisteminin kurulması, hammaddeden başlayarak son ürüne kadar kontrol, takip ve kayıt sisteminin oluşturulması, personel, ekipman, ortam ve ürün kontrolüne yönelik analizlerin yapılması ve etkin bir temizlik programı oluşturulması gerekmektedir. Bunun yanında, işletme üretim alanlarının hijyenik alt yapısının uygun olarak tasarlanması, üretilen ürünlerin ve hammaddelerin depolandığı soğuk oda ve dolapların fiziksel koşullarının iyileştirilmesi, sıcaklık kontrol, kalibrasyon ve bakım onarım faaliyetlerinin periyodik olarak uygulanması sağlanmalıdır.
  Ayrıca, yaş pastaların mikrobiyal kalitesinde doğrudan rol oynayan personellerin sağlık kontrollerinin ve eğitimlerinin belli dönemlerde düzenli olarak yapılması ve takibinin sağlaması gerekmektedir.
  Yaş pasta üretimini gerçekleştiren firmaların denetiminin resmi kurumlar tarafından düzenli olarak yapılması halk sağlığı açısından önem arz etmektedir.
  Ülkemizde, bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar sınırlı sayıda ve yöresel kalmaktadır. Halen, Türkiye’de yaş pastalar ile ilgili herhangi bir standart veya yönetmelik oluşturulmamıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar insan sağlığı ve yaş pasta üretim yerlerinin ve satış noktalarının hijyenik durumu açısından değerlendirilmelidir.


  •    Alt 06-02-2007'den beri

   Advertising

   advertising
   Mesajları
   1
   Konuları
   0
   Eklentileri
   0

     
    

 2. #2
  Yrd. Doç. Dr. sibelkural - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  14 Mar 07
  Yaş
  37

  Mesajları
  1571
  Konuları
  162
  Eklentileri
  81
  Kredisi
  4092
  Harcanan
  0
  Kalan
  4092

  Standart Cevap: Yaş pastalarda koliform, e.coli ve s.aureus bakterileri üzerine bir araştırma

  Bu araştırmada, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren 15 adet farklı firmaya ait satış noktalarından ve üretim yerlerinden alınan toplam 180 adet kremalı yaş pasta örneğinin Koliform, E.coli ve S.aureus yönünden mikrobiyal kalitesi belirlenmiştir. İncelenen 180 adet yaş pastanın 131(%72,8) adetinde koliform grubu bakteri, 54(%30) adet yaş pastada E.coli ve 7 adet(%3,9) yaş pastada ise S.aureus tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, incelenen yaş pastaların koliform ve E.coli bakımından mikrobiyolojik ve hijyenik kalitelerinin iyi olmadığı ortaya çıkmıştır.

  yaş pastalar cok tehlikeli gercekte su durumun vahimligine bakın pastamı yiyoruz mikropmu belli deil... bide koliform grubu bakteriler artık nasıl yapıolarsa bu pastaları

 3. #3
  Onursal Üye Oğuz Pelikli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21 Feb 07
  Yaş
  45

  Mesajları
  2729
  Konuları
  384
  Eklentileri
  70
  Kredisi
  3608
  Harcanan
  0
  Kalan
  3608

  Standart Cevap: Yaş pastalarda koliform, e.coli ve s.aureus bakterileri üzerine bir araştırma

  benim midem biraz hassastır. bazı insanalrın biraz bulantıyla geçirdikleri zehirlenme boyutları bile bende ishal, bulantı ve kusma yapar. Bu yüzden yaş pastadan 3 kez zehirlendim. hemde bunların içinde çok iyi pastaneler bile var. Tabi o zaman gıdacı değildim olsaydım vay onların haline
  o gün bugündür elimden geldiğince dışarıda yaş pasta yemiyorum. eğer çok krize girersem özsüt'e gidiyorum, onlar gerçekten hijyene çok dikkat ediyorlar. biraz reklam gibi oldu ama

 4. #4
  Yrd. Doç. Dr. sibelkural - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  14 Mar 07
  Yaş
  37

  Mesajları
  1571
  Konuları
  162
  Eklentileri
  81
  Kredisi
  4092
  Harcanan
  0
  Kalan
  4092

  Standart Cevap: Yaş pastalarda koliform, e.coli ve s.aureus bakterileri üzerine bir araştırma

  özsütün üretim ortamını gördünüz mü oguz hocam? bende cok begeniorum özsütü izmirde hep oraya giderdik ayy cok reklam oldu galiba

 5. #5
  Onursal Üye Oğuz Pelikli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21 Feb 07
  Yaş
  45

  Mesajları
  2729
  Konuları
  384
  Eklentileri
  70
  Kredisi
  3608
  Harcanan
  0
  Kalan
  3608

  Standart Cevap: Yaş pastalarda koliform, e.coli ve s.aureus bakterileri üzerine bir araştırma

  ben görmedim ama giden denetçi arkadaşlarım var. ayrıca orada bir ara çalışan bir arkadaşım vardı, onlardan duydum.

 6. #6
  Ar. Gör.
  Üyelik tarihi
  19 Mar 07

  Mesajları
  1169
  Konuları
  101
  Eklentileri
  0
  Kredisi
  5
  Harcanan
  0
  Kalan
  5

  Standart Cevap: Yaş pastalarda koliform, e.coli ve s.aureus bakterileri üzerine bir araştırma

  bende antalyada alırsam özsütten alıyorum

 7. #7
  Prof. Dr.
  Üyelik tarihi
  10 Feb 07

  Mesajları
  2724
  Konuları
  54
  Eklentileri
  14
  Kredisi
  763
  Harcanan
  0
  Kalan
  763

  Standart Cevap: Yaş pastalarda koliform, e.coli ve s.aureus bakterileri üzerine bir araştırma

  özsüt artık sinan a yüklü bi mevla verir bu kadar reklamın üstüne

 8. #8
  Onursal Üye Oğuz Pelikli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21 Feb 07
  Yaş
  45

  Mesajları
  2729
  Konuları
  384
  Eklentileri
  70
  Kredisi
  3608
  Harcanan
  0
  Kalan
  3608

  Standart Cevap: Yaş pastalarda koliform, e.coli ve s.aureus bakterileri üzerine bir araştırma

  bende arada komisyonumu isterim artık

 9. #9
  Yrd. Doç. Dr. sibelkural - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  14 Mar 07
  Yaş
  37

  Mesajları
  1571
  Konuları
  162
  Eklentileri
  81
  Kredisi
  4092
  Harcanan
  0
  Kalan
  4092

  Standart Cevap: Yaş pastalarda koliform, e.coli ve s.aureus bakterileri üzerine bir araştırma

  benim de katkım var ama oguz hocam

 10. #10
  Doç. Dr.
  Üyelik tarihi
  22 Feb 07

  Mesajları
  2419
  Konuları
  515
  Eklentileri
  144
  Kredisi
  7213
  Harcanan
  8
  Kalan
  7205

  Standart RE: Yaş pastalarda koliform, e.coli ve s.aureus bakterileri üzerine bir araştırma

  komşuda pişer bize de düşer değilmi hocam

Sayfa 1/2 12 SonSon

Advertising

Advertising

Benzer Konular

 1. Koliform Bakteriler ve E. coli Analizi
  Gıda Mikrobiyolojisi forum içinde, yazan toker85
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 17-03-2008, 22:21
 2. mikrobiyolojik analizler(Toplam canlı,E.coli,koliform ve hijyen kontrol analizleri
  Mikrobiyoloji ve Toksikoloji forum içinde, yazan mahir
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 24-02-2008, 00:08
 3. Yorum: 0
  Son Mesaj: 28-11-2007, 19:15
 4. suda e.coli ve koliform bakterilerin tespiti...
  Mikrobiyoloji ve Toksikoloji forum içinde, yazan tubadaysal
  Yorum: 0
  Son Mesaj: 09-10-2007, 13:35
 5. koliform ve E.coli izolasyonu
  Gıda Mikrobiyolojisi forum içinde, yazan buyuksahin
  Yorum: 6
  Son Mesaj: 26-06-2007, 22:05

Bu Konudaki Etiketler

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  


HAKKIMIZDA

  GIDA GÜNDEMİ 2007 YILINDA FORUMFOOD.NET İSMİ İLE YOLA ÇIKMIŞ, BUGÜN 150 000 İN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ SAYISI İLE SEKTÖRE HİZMET ETMEKTEDİR.

TAKİP EDİN

Twitter Facebook youtube Flickr RSS Feed