Bir kuruluş yemek hizmeti işlerini kendi bünyesindeki personeline yaptırmayıp bu işi dışarıya veriyorsa, bu işi yüklenen kişi veya kuruluşlara "toplu yemek müteahhidi" diyoruz
İşveren-müteahhid ilişkisi, yemeğin işverenin mutfağında veya müteahhidin merkezi mutfağında pişirmesi yöntemine göre ikiye ayrılır
1)içeride pişirilen yemekler
2)dışarıdan sevkedilen yemekler
İşveren-müteahhid ilişkisi müteahhidin yemek işinin tamamını yüklenmesi şekli veya yalnızca işçilik şekline görede iki ayrı çeşittir
1)komple hizmet taahhüdü (ülkemizde yaygındır)
2) yalnızca işçilik taahhüdü
bunların dışında birde Batı'da yaygın olan yönetim müşavirliği vardır bunda ise yemek işinde çalışanlar işverenin bordrosunda devam eder, ancak işverinin bu kişileri yönetimi esnasında yemek müteahhidi müşavirlik hizmeti verir