ABD?deki yeni beslenme etiketi şartlarının uygulanması sürecine hammadde tedarikçileri, gıda üreticileri ve özel marka sahipleri dahil birçok paydaş dahil oldu.

Besin öğesi bildirimleri, referans miktarlar, porsiyon büyüklüğü ve etiket şekillerinde değişiklikler yapılacak.

Birçok gıda üreticisine uyumlu hale gelmesi için 28 Temmuz 2018?e kadar zaman tanındı. Yıllık satışları 10 milyon dolardan düşük firmalara ise ayrıcalık tanındı ve fazladan 1 yıl süre verildi.

Yeni değişikliklerin duyurulmasından bu yana geçen sürede, paydaşlar tarafından birtakım teknik sorular ve sıkıntılar tanımlandı. Uygulama sürecinin tamamlanması için bunlara çözüm bulunması gerekiyor.

Örneğin ilave şeker konusunda, yeni tanımın farklı bileşenlere uygulanması ve ilave şeker miktarının nasıl hesaplanacağı konularında bazı sorular var. Besinsel lif konusunda da, besinsel lif olarak kabul edilen 7 bileşenin anında, FDA?nın diğer sindirilemeyen karbonhidratlar hakkındaki bilimsel değerlendirmesi bekleniyor. Bu konuların her biri, yeni beslenme etiketi uygulamasını etkiliyor.