n“İşyerinde ve özel yaşamda başarının anahtarı nedir?”

- “Gerek işyerinde gerekse özel yaşamda elde ettiğimiz başarılarıntemelinde 'duygusal zekayı kullanmak ve duyguları yönetmek' yatıyor.”


Öncelikle;Duygusal Zeka, bildiğimiz ve alışık olduğumuz şekliyle, bilgi edinme,hatırlama, analitik düşünme ve problem çözme gibi Akılsal Zeka kavramı altındabirleşen çeşitli bilişsel becerilere sahip kişiler için kullandığımız 'akıllıkişi' kavramına yeni bir tanım getirir. Yaşamda başarılı olabilmesi için"akıllı kişi"lerin bu özelliklerin yanı sıra sahip olmaları gerekenkişisel ve sosyal özellikleri bize hatırlatır