Yöneticinin olmazsa olmazları


Çalışanlar gibi yöneticiler de kendi aralarında farklılık gösterir. Bazı yöneticiler için ‘katı mizaçlı’, bazıları içinse ‘yufka yürekli’ gibi değerlendirmelerde bunun için bulunuruz. Ama bütün bu sıfatların yanında her yöneticide olması gereken, geliştirilmesi gereken bazı özellikler var. Bu özellikler iş dünyasındaki gerek rekabet gerekse teknolojik yeniliklerin takibi gibi düşünebileceğimiz teknik yatkınlıklar değildir belki; ama olmazsa olmaz özelliklerdir. İşte birkaçı…

Stratejik düşünme

Yoğun iş ortamı, birbiri ardına düzenlenen toplantılar ve hiç bitmeyen müşteri görüşmeleri… Sıraladığımız bütün bu şıklar, ancak iyi bir düzenleme ile doğru sonuçlar verir. Bunun için de mutlaka sırasıyla ve önceliklerine göre iş düzenini oluşturmak gerekir. Bir iş günü içinde neyin çok önemli, neyin yarına kalabileceğini düşünce modelimiz ortaya koyar. Hem bu şekilde çok yoğun anlarda bile rahat hareket etmek mümkün.
Yeniliklere açık mısınız?

İş dünyasında farklı anılmak ve vizyon değiştiren özelliklere sahip olmak için öncelikle yeniliklere açık olmak lazım. Yeniliklerin farkında, çalışanlarının değişen dünyaya ayak uydurması için imkanlar sağlamak, uzun vadede yöneticinin lehine işler.
Müşteriyle empati

Empati kurmak… Çoğu yönetici “empati” kelimesinin önemi üzerine düşünmez. Oysa yaşanan sorunların çözülmesi, olası sıkıntıların giderilmesi ve iş dünyasındaki başarı grafiğinin artması için bu kelimenin sihrine inanabilirsiniz. Ancak bu şekilde müşterilerle yaşanan sorunların gedikleri kapanabilir.
Dinleme yeteneği

Sadece toplantılarda değil herhangi bir sosyal ortamda da dinlemekten bahsediyoruz. Başkaların görüşleri, yorumları hakkında küçük de olsa bir bilginiz olmasından... Hiç umulmadık zamanda o bilgilere ihtiyacınız olabilir.
Zaman yönetimi

Zamanla iyi bir ilişki şart. Bu düzenleyişi yaparken gereken tek şey önceliklerin sıralaması. Hangi gün nerede olacaksınız, kimlerle görüşeceksiniz gibi...

www.businessmanagement.suite101.com adlı internet sitesinden yararlanılmıştır.