Yemek ile ilgili oluşabilecek zehirlenme hastalık vb. sağlık durumlardan ve kazalardan yüklenici sorumludur. Bu olumsuzlukların yaşanmaması için yüklenici, gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür
Depoların kapıları kilitli, kapı altları her türlü zararlı girişi önleyecek uygun donanıma sahip olmalıdır. Depolarda zemin pürüzsüz, duvarlar düzgün, kolay temizlenebilir nitelikte, sıvası dökülmemiş, ürünlere olumsuz etkide bulunmayacak nitelikte olmalıdır.
Depo üstü tavan ve çatılar akmayı, sızmayı önlemeli, sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyi önleyecek şekilde yalıtımlı olmalıdır.