Zeytinyağı, diğer sıvı yağlara, diğer sıvı yağlar da zeytinyağına karıştırılamayacak. Zeytinyağı ve pirina yağı nihai tüketiciye dökme olarak satışa sunulamayacak.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği, Resmi Gazete'nin 03.08.2007 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. AB Komisyonu'na da bildirilen tebliğ ile 1998'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yemeklik Zeytinyağı ve Yemeklik Pirina Yağı Hakkında Tebliğ'i yürürlükten kaldırılırken, bu alanda faaliyet gösteren firmalara 1 yıl uyum süresi verildi. Ayrıca, natürel zeytinyağları ile ilgili duyusal özelliklere uyum için de 3 yıllık geçiş süresi tanındı.

Gıda olarak tüketime uygun olan zeytinyağı ve zeytinin sıkılıp zeytinyağının çıkarılmasından sonra posasından elde edilen ve daha çok kozmetik endüstrisinde kullanılan bir yağ olan pirina yağlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim ve hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere özelliklerini belirleyen tebliğe göre, pirina yağı hiçbir

koşulda zeytinyağı olarak adlandırılamayacak.

Serbest yağ asitliği oleik asit miktarı, rafine pirina yağının 100 gramında 0.3 gramdan, karma pirina yağının 100 gramında 1 gramdan fazla olmayacak.

Zeytinyağı, sadece zeytin ağacı (Olea europaea sativa Hoffm) meyvelerinden elde edilecek. Natürel zeytinyağı ise zeytin ağacı meyvesinden doğal niteliklerinde değişikliğe neden olmayacak bir ısıl ortamda, sadece yıkama, sızdırma, santrifüj ve filtrasyon işlemleri gibi mekanik veya fiziksel işlemler uygulanarak üretilecek.

Doğrudan tüketime uygun, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 0.8 gramdan fazla olmayan yağlar "natürel sızma zeytinyağı", serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 2 gramdan fazla olmayan yağlar "natürel birinci zeytinyağı", serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her l00 gramda 3.3 gramdan fazla olmayan yağlar "natürel ikinci zeytinyağı" olarak adlandırılacak.

Doğrudan tüketime uygun olmayan, serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden yüzde 3.3 ün üzerinde olan ya da duyusal ve karakteristik özellikleri bakımından natürel zeytinyağı özelliklerini taşımayan, rafinasyon veya teknik amaçlı kullanıma uygun yağlar "ham zeytinyağı/lampant" adıyla sınıflandırılacak.

Serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden, rafine zeytinyağında her l00 gramda 0.3 gramdan, riviera zeytinyağında her l00 gramda l gramdan fazla olmayacak.

Natürel sızma zeytinyağlarına değişik baharat, meyve ve sebzeler veya bunların doğal aroma maddeleri katılarak çeşitlendirilmesi ile elde edilen çeşnili zeytinyağında serbest yağ asitliği oleik asit cinsinden her 100 gramda 0.8 gramdan fazla olmayacak.

Tebliğde, zeytinyağları ve pirina yağlarının kalite ve saflık kriterleri, natürel zeytinyağları ile ilgili duyusal özellikler ayrı ayrı belirlenirken, çeşnili zeytinyağlarının kalite ve saflık kriterleri natürel sızma zeytinyağı için verilen kriterlere uygun olacak. Zeytinyağı diğer sıvı yağlara ve diğer sıvı yağlar da zeytinyağına karıştırılamayacak. Zeytinyağı ve pirina yağı nihai tüketiciye dökme olarak satışa sunulamayacak.

Zeytinyağı komisyonu

Yurt içinde üretilen zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullarına göre sterol kompozisyonunda Delta-7-stigmastenol ve toplam sterol içerikleri ile ultraviyole ışığında özgül soğurma kriterlerinde oluşabilecek değişiklikler, Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu'nun oluşturduğu, Katı ve Sıvı Yağlar İhtisas Alt Komisyonu'nun Zeytinyağı Çalışma Grubu (Zeytinyağı Komisyonu) tarafından belirlenecek. Özel hükümler, ithalatta uygulanmayacak.

Natürel zeytinyağlarına hiçbir gıda katkı maddesi ilave edilmeyecek. Rafine zeytinyağı, riviera zeytinyağı, rafine pirina yağı ve karma pirina yağına rafinerizasyon işlemi sırasında kaybolan doğal alfa tokoferollerin yeniden kazandırılması amacıyla alfa tokoferol ilavesi yapılabilecek. Ancak son üründe alfa tokoferol konsantrasyonu 200mg/kg'ı geçmeyecek.

Tebliğ kapsamında yer alan çeşnili zeytinyağlarında kullanılacak olan aroma maddeleri, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin Gıda Aroma Maddeleri Bölümü'nde yer alan hükümlere uygun olacak. Ürünlerdeki bulaşanların miktarları, pestisit kalıntı miktarları Türk Gıda kodeksi'nin ilgili düzenlemelerine uygun olacak.

Ambalajlamada, çeşnili zeytinyağlarında ürün adının önünde çeşni maddesinin adı belirtilecek. Sadece natürel sızma zeytinyağları ve natürel birinci zeytinyağları, etiketlerinde ilgili mevzuatına uygun olarak coğrafi işaret taşıyabilecek.